fbpx

NDP keurt aanslag af, insinuaties ongepast

GFC NIEUWSREDACTIE- De NDP heeft de berichtgeving gevolgd en de videobeelden die circuleren bekeken, rondom de onlangs gepleegde criminele aanslag op het rechtsgebouw aan de Monseigneur Wulfinghstraat. Het kan nimmer zo zijn dat kwaadwilligen tot zulke daden overgaan. De NDP keurt deze daad ten stelligste af.

De NDP vindt het echter ongepast dat er publiekelijk onverantwoordelijke, insinuerende, criminaliserende en laster uitlatingen worden gedaan onder andere naar het politiek proces rond 8 december 1982, nog voor de autoriteiten het onderzoek van de aanslag hebben afgerond.

De NDP veroordeelt elke vorm van intimidatie naar de gemeenschap toe en wijst erop dat insinuaties, vanuit regeringsfunctionarissen en instituten, ook een vorm is van intimidatie.

De NDP respecteert de Grondwet van de Republiek Suriname en de daaruit voortvloeiende democratische pijlers en beginselen van de rechtsstaat.

BEKIJK OOK
Implementatie wet verbod op auto’s ouder dan 8 jaar per 1 februari

De NDP roept burgers op om problemen vreedzaam aan te pakken op basis van democratische rechten en vrijheden ter voorkoming van een geweldspiraal waar niemand baat bij heeft.

De partij juicht de snelle reactie van de regering toe en hoopt dat de aanslag tot de bodem wordt onderzocht totdat de daders worden gepakt en veroordeeld. De samenleving heeft ook het recht om daarover ingelicht te worden.

Tot slot roept de NDP de regering op om beleid te maken in het belang van Suriname en af te zien van insinuaties, intimidatie, criminalisering, laster en agressie tegen de gemeenschap.