fbpx

NDP: Geef liefde met Pasen

INGEZONDEN– Christenen over de gehele wereld en dus ook in Suriname, vieren en gedenken tijdens het Paasfeest dat Jezus Christus, geleden heeft, gestorven is en opgestaan is uit de dood.

De opstanding van de Here Jezus is één van de belangrijkste momenten uit het christelijke geloof. Jezus Christus is gestorven aan het kruis!

Zijn opstanding betekent tevens de overwinning op de dood en het getuigt van Zijn liefde voor de mensheid welke Hij met zijn bloed heeft betaald.

Zijn liefde heeft de dood overwonnen. Zijn liefde overwint en geeft hoop in uitzichtloze situaties.

Welk geloof u ook belijdt, het leert ons wijze lessen. Het geloof is verder een lichtpunt in donkere dagen.

In Korintintiërs 1 vers 13 wordt de ware liefde beschreven: “Al ware het dat ik alle talen van de wereld kon spreken of kon profeteren, maar had de liefde niet, het ware niets”.

Diegene die in staat is lief te hebben, is geduldig, vriendelijk, is blij, is nederig, is vrolijk en helpt graag. Ons land gaat door een moeilijke periode op financieel-economisch gebied.

De ernstige heersende crises gaat ook gepaard met slecht beleid, nepotisme, de uitzichtloosheid op de hoge koersen en prijzen van levensonderhoud welke maakt dat de armoede steeds om zich heen grijpt.

Laten wij Surinamers deze liefde uitputtend inzetten om onze naasten te helpen in deze moeilijke tijden en ook om in tijden van voorspoed met elkaar te zegevieren, zodat het sociaal-maatschappelijke in balans blijft.

OOK INTERESSANT
Nederlandse Ambassade in Suriname wil activist Asawini in persoon zien

Grote delen van onze bevolking beseffen nu pas wat voor invloed Covid-19 heeft op ons dagelijks leven, op ons werkzaam leven, op het leven van onze schoolgaande kinderen en op ons sociaal zijn.

Wij allemaal hebben het afgelopen jaar zaken anders moeten aanpakken en extra kosten gemaakt. De gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien. Bovenal blijft het belangrijk dat we elkaars religie, elkaars cultuur blijven respecteren en beleven.

De NDP wenst met het bovenstaande te benadrukken dat, liefde betekent geven en dat wij indachtig hieraan alle haat en nijd, kwaadsprekerij, etnische verdeeldheid en wrok jegens elkander, achterwege laten en verder samen blijven werken.

De NDP blijft u die liefde, die lobi geven, zoals u die kent en samen werken wij met elkaar verder aan de opbouw van onszelf, onze partij en onze natie.

De NDP roept een ieder op om de boodschap van liefde in eenheid serieus te nemen en de boodschap van geloof, hoop en liefde voort te zetten.

De NDP wenst aan alle Surinamers een zalig Pasen toe.

De Nationale Democratische Partij

BEKIJK OOK: BEP: Paasfeest is een feest van hoop