NDP-fractie wil strafrechtelijke vervolging 3 ministers regering Santokhi

GFC NIEUWSREDACTIE- De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) in het Surinaams parlement heeft waarnemend procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh gevraagd een onderzoek in te stellen voor strafrechtelijke vervolging van ministers Armand Achaibersing (Financiën & Planning), Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking) en David Abiamofo (Natuurlijke Hulpbronnen).

De NDP-fractie heeft besloten zich te wenden tot het Openbaar Ministerie omdat de ministers namens de Staat Suriname een zeer nadelige overeenkomst voor 25 jaren hebben gesloten met N.V. Hybrid Power System Group Suriname (HPSG) op 19 maart 2021.

De Staat moet US$ 100 miljoen per jaar betalen voor 100 MW stroom, ongeacht of de Staat die hoeveelheid daadwerkelijk afneemt.

Ondanks de NDP-fractie meteen na de ondertekening van de overeenkomst een openbare vergadering heeft aangevraagd om met de regering in overleg te treden, is deze vooralsnog niet geagendeerd. De regering heeft de overeenkomst pas op 14 oktober 2021 aan het parlement ter beschikking gesteld.