fbpx

NDP-fractie steunt herstelmaatregelen regering niet, geen verlichting voor het volk

GFC NIEUWS- De fractie van de NDP kan zich niet terugvinden in de maatregelen die de regering vrijdag presenteerde in het parlement voor het gezond maken van de financiële huishouding van de staat.
De fractie stemde daarom tegen een motie die werd ingediend door de fractieleider van de coalitie, Asiskumar Gajadien.
In de motie wordt de regering opgeroepen om zo spoedig mogelijk over te gaan tot een vaste wisselkoers. De coalitie zegt het beleid van de regering om diverse maatregelen uit te voeren ter gezondmaking van de economie en bestrijding van de armoede te ondersteunen.
De NDP-fractie stemde tegen de motie ingediend door de coalitie. De motie is aangenomen met 31 vóór en 14 tegen. De BEP-fractie zegt diverse maatregelen te ondersteunen, maar heeft op basis van haar strategie niet deelgenomen aan de stemming.
De NDP-fractie vindt dat met de maatregelen er geen verlichting zal komen voor het volk. De subsidie voor elektriciteit, water en openbaar vervoer worden opgeheven. De brandstofprijzen zijn verhoogd. Er wordt teveel weggehaald bij het volk, terwijl de compensatiemaatregelen onvoldoende zijn.
Hieronder de 25 vragen die de NDP-fractie na het betoog van haar fractieleider Rabin Parmessar heeft overhandigd aan de voorzitter van DNA.
1. Mogen wij de exercities zien waarin de gevolgen van de verhoging van de government-take en de depreciatie zijn verwerkt met betrekking tot de prijsvorming van lokaal geproduceerde en importgoederen?
2. De inflatie is duidelijk en zichtbaar met double digit cijfers toegenomen. Mogen wij van de regering de exercities en de plan van aanpak zien hoe zij de ontstane koopkrachtverlies zal compenseren?
3. Kan de regering ons meegeven hoeveel zij sinds haar aantreden aan schatkistpapier hebben uitgegeven?
4. Kan de regering ons aangeven hoeveel zij uit het Covid-19 Fonds hebben uitgegeven? Hoeveel van die SRD 1,5 miljard is geactualiseerd en hoe ziet die financiering eruit?
5. Kan de regering aangeven hoeveel zij tot nu toe lokaal hebben geleend?
6. Hoeveel zal de inkomstenverhogende maatregelen naast government-take en solidariteitsheffing de regering opleveren?
7. Hoeveel heeft de regering uit eigen verantwoordelijkheid kunnen besparen?
8. Welke concrete maatregelen zijn er om te bezuinigen op de overheidsuitgaven en kunnen wij de exercities van die maatregelen krijgen?
9. Hoeveel financieringsruimte wordt door de depreciatie gecreëerd? Mogen de uitwerking hiervan van de regering?
10.Binnen welk termijn zal de regering de prijsverhogingen die de pannen uitvliegen hebben gestabiliseerd?
11.Voor welk termijn zullen de nieuwe aangekondigde maatregelen gelden? Hoelang zal dit plan van aanpak duren?
12.Hoeveel geld denkt de regering van de samenleving af te romen?
13.Wat is gebeurd met de 200 dagen crisismanagementplan?
14.Is de regering Van plan om een IMF programma uit te voeren?
15.Zullen ook de subsidies van water en elektra worden afgewerkt? Hoeveel denkt de regering hiermee te besparen?
16.Kan het totale plaatje aan ons worden gepresenteerd?
17.Waarom heeft de regering gemeend om een staatsobligatie van US$ 400 tegen een rente percentage van 5% per jaar uit te geven voor budgettaire uitgaven in plaats van een lening van US$ 400 bij de IMF aan te gaan tegen een percentage van minder dan 1.5% voor betalingsbalansondersteuning?
18.Wat zal het effect van de uitgifte van deze Staatsobligatie zijn op de totale staatsbudget? Kunnen wij een uitwerking krijgen van de inkomsten, uitgaven, tekort en afwikkeling van het financieringstekort?
19.Welke budgettaire effect zal de halfjaarlijkse rentebetalingen hebben en wat wordt de totale rentebetaling op jaarbasis?
20.Kan de regering een exercitie presenteren hoeveel de totale staatsschuld wordt na: a) uitgifte van deze staatsobligatie en b) de actualisering van de SRD 1.5 miljard Covid-19 Fonds? Hoeveel wordt de staatsschuld per capita?
21.Kan de regering aangeven wat de consequentie zal zijn indien de regering niet in staat zal zijn om deze staatsobligatie af te lossen?
22.Wat zal de consequentie zijn voor de off-shore olievondst?
23.Kan de regering concreet aangeven wat zij als onderpand of zekerheid aanbiedt? Is het blok 58 die als onderpand wordt aangeboden of andere inkomsten uit de olie industrie? Indien het om andere inkomsten gaat, kan de regering concreet aangeven om welke inkomsten het gaat?
24.Heeft de regering conform de comptabiliteitswet een schuldsaneringsplan?
25.Kan de regering dat plan aan De Nationale Assemblee presenten?

BEKIJK OOK
Duo aangehouden voor diefstal twee schapen en vijf geiten