fbpx

NDP blijft politieke tegenstander VHP; 8 decembermoorden breekpunt

Dit schrijft het bestuur van de VHP onder leiding van Chandrikapersad Santokhi in een brief aan NDP-voorzitter Desi Bouterse. Er zijn onoverkomelijke verschillen zoals de 8 decembermoorden.

Hieronder het schrijven van de VHP-voorzitter:

“Het overleg van maandag 6 juli 2015 , met uw delegatie onder leiding van de heer Jules Wijdenbosch is, evenals de voorgaande besprekingen als nuttig en constructief gevonden. Tijdens dit overleg zijn wij tevens uitgenodigd om behalve de reeds gepresenteerde issues, meer inzichten kenbaar te maken zodat die in uw regeerprogramma kunnen worden verwerkt. In dit kader wensen wij te refereren aan uw schrijven d.d. 6 juli 2015, waarbij u reeds ingegaan bent op beleidsissues, door ons aangedragen, met betrekking tot herziening kiesstelsel, een forum t.a.v. oneigenlijke mutaties en ontheffingen van ambtenaren en uitsluiting van ondernemers.

Uw verkiezingsprogramma is eveneens doorgenomen en geconstateerd dat daarin doelen en prioriteiten zijn aangegeven die grote overeenkomsten vertonen met ons partijprogramma. Het zal daarom niet moeilijk zijn om meer issues voor te leggen waarvan u het belang onmiddellijk zult onderkennen en onderschrijven.

Maar tussen ons bestaan ook grote verschillen. Soms over de richting van ontwikkeling, maar vooral over de wijze van uitvoering zijn er grote verschillen, dusdanig groot, dat wij politieke tegenstanders zijn.

Daar waar economie en andere ordenende principes van een samenleving vastlopen, kan de politiek oplossingen bieden, niet door het opzij schuiven van de orde maar door het faciliteren ervan.

Het onderwerp dat de samenleving intensief bezig houdt is het onderzoek naar de ‘8 decembermoorden van 1982’, u spreekt liever over de ‘8 december gebeurtenissen’. Als wij in staat zijn deze te leiden naar een oplossing, zullen wij ons land een grote dienst bewijzen. De poging in 2012 deze aangelegenheid via DNA opgelost te krijgen is niet gelukt, de verdeeldheid werd alleen maar pijnlijker manifest.

Ik wil u in overweging geven om, zo u wilt samen, naar wegen te zoeken, om deze aangelegenheid op te lossen op een wijze die acceptabel is voor alle betrokkenen, niet met macht, maar met de faciliterende mogelijkheden en takt, zonder het recht opzij te schuiven.

Wij behoeven niet over elk onderwerp identiek te denken, maar er zijn hoofdzaken die, als wij daar wat meer overeenstemming over zouden hebben het, de samenleving ten goede zou komen.

De VHP is geen deel van de coalitie, en dit schrijven is ook niet bedoeld als zoektocht in die richting, maar goede communicatie tussen de coalitie en de oppositie kan veel betekenen.

U zult straks met uw regering voorop lopen in de leiding van ons land, doch wij beschouwen onze verantwoordelijkheid in de oppositie eveneens als een belangrijke. Daar waar wij elkaar in beleidszaken kunnen vinden, zullen wij samen met u optrekken, daar waar onze inzichten uiteenlopen, zult u dat eveneens luid en duidelijk van ons horen. Wat wel verzekerd kan worden is dat onze bijdrage uit de oppositie ingegeven zal zijn door het belang van ons land en ons volk dat wij samen wensen te dienen”.

Overige berichten