fbpx
NDP blijft goed scoren in Nikos-Apintie peiling

Van 13 – 21 maart is in het district Wanica de derde Apintie-NIKOS opiniepeiling gehouden. Er is een steekproef van 300 kiezers uit de kiezerslijst getrokken en daarnaast ook een geografische steekproef. Uiteindelijk zijn 631 personen geënquêteerd. De foutenmarge van de peiling is ca. 3,9%.

De werkelijke stemverhoudingen in Wanica op dit moment zullen naar schatting binnen deze grenzen liggen d.w.z. voor de NDP tussen de 32% en 43% en voor de V7 tussen de 13% en 35%. Het aantal zwevende kiezers ligt dan tussen de 25% en 37%.

Qua etniciteit was er een oververtegenwoordiging van Hindostanen en ondervertegenwoordiging van Marrons, hetgeen gecompenseerd is door een wegingsfactor voor etniciteit in te voeren.

De oorzaak van het laatste moet onder meer gezocht worden in het feit dat in het dorp Santigron geen toestemming is gegeven voor het afnemen van enquêtes en vanwege de specifieke concentratie van deze groep in een beperkt aantal ressorten.

De ABOP komt in de peiling op 3,3% stemvoorkeur uit. Vanwege ondervertegenwoordiging van de Marrons komt dit met de wegingsfactor voor etniciteit echter uit op 4,4% wat dus een betere schatting is voor de sterkte van deze partij in Wanica.

In de resultaten van de peiling zijn de uitkomsten gegeven met de wegingsfactor voor etniciteit.

Ondanks het feit van een redelijke steekproef blijkt dat de uitslag van de verkiezingen van 2010 ook dit keer niet teruggevonden wordt, hetgeen een indicatie is dat niet alle respondenten een eerlijk antwoord op deze vraag hebben gegeven.

De afwijking van de antwoorden ligt ver buiten de foutenmarge en lijkt dus een systematische afwijking, hetgeen versterkt wordt door het feit dat de afwijking in positieve richting is voor de coalitie (+10,9% afwijking hetgeen 2,8 keer de foutenmarge) en in negatieve richting voor de oppositionele partijen Nieuw Front en Volksalliantie (resp. 3,3 en 2,3 keer de foutenmarge).

Deze ‘onbetrouwbaarheidsmarge’ van de zogenaamde verdwenen kiezers is daarom meegenomen, waardoor de resultaten van de peiling een ondergrens hebben en een bovengrens.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.