fbpx
NDP blijft goed scoren in Nikos-Apintie peiling

Van 13 – 21 maart is in het district Wanica de derde Apintie-NIKOS opiniepeiling gehouden. Er is een steekproef van 300 kiezers uit de kiezerslijst getrokken en daarnaast ook een geografische steekproef. Uiteindelijk zijn 631 personen geënquêteerd. De foutenmarge van de peiling is ca. 3,9%.

De werkelijke stemverhoudingen in Wanica op dit moment zullen naar schatting binnen deze grenzen liggen d.w.z. voor de NDP tussen de 32% en 43% en voor de V7 tussen de 13% en 35%. Het aantal zwevende kiezers ligt dan tussen de 25% en 37%.

Qua etniciteit was er een oververtegenwoordiging van Hindostanen en ondervertegenwoordiging van Marrons, hetgeen gecompenseerd is door een wegingsfactor voor etniciteit in te voeren.

De oorzaak van het laatste moet onder meer gezocht worden in het feit dat in het dorp Santigron geen toestemming is gegeven voor het afnemen van enquêtes en vanwege de specifieke concentratie van deze groep in een beperkt aantal ressorten.

De ABOP komt in de peiling op 3,3% stemvoorkeur uit. Vanwege ondervertegenwoordiging van de Marrons komt dit met de wegingsfactor voor etniciteit echter uit op 4,4% wat dus een betere schatting is voor de sterkte van deze partij in Wanica.

In de resultaten van de peiling zijn de uitkomsten gegeven met de wegingsfactor voor etniciteit.

Ondanks het feit van een redelijke steekproef blijkt dat de uitslag van de verkiezingen van 2010 ook dit keer niet teruggevonden wordt, hetgeen een indicatie is dat niet alle respondenten een eerlijk antwoord op deze vraag hebben gegeven.

De afwijking van de antwoorden ligt ver buiten de foutenmarge en lijkt dus een systematische afwijking, hetgeen versterkt wordt door het feit dat de afwijking in positieve richting is voor de coalitie (+10,9% afwijking hetgeen 2,8 keer de foutenmarge) en in negatieve richting voor de oppositionele partijen Nieuw Front en Volksalliantie (resp. 3,3 en 2,3 keer de foutenmarge).

Deze ‘onbetrouwbaarheidsmarge’ van de zogenaamde verdwenen kiezers is daarom meegenomen, waardoor de resultaten van de peiling een ondergrens hebben en een bovengrens.

Meer nieuws

Man dood aangetroffen in woning

GFC NIEUWS- Een man werd vanmiddag dood aangetroffen in een woning aan de Irsillastraat, Uitvlugt. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Covid-19-infosessies voor gemeenschappen Kabalebo

GFC NIEUWS- De afgelopen week heeft het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) informatiesessies gehouden voor de leefgemeenschappen te Kabalebo. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode…

Kassluiting CBvS wegens Covid-19

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft wederom bericht ontvangen dat een medewerker positief is getest op Covid-19. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

OKB op bezoek bij Biza-minister Somohardjo

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft maandag de leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) op bezoek gehad voor…

Ingezonden| Het corruptietribunaal

GFC NIEUWS- In de media lazen wij de terminologie “corruptietribunaal” in een redactioneel artikel, waarin werd gesuggereerd om corruptieve zaken met daaraan gerelateerde corruptieve praktijken…

Minister Pokie op werkbezoek in Nickerie

GFC NIEUWS- Minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer heeft in het weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nickerie. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Een dode en 5 zwaargewonden bij aanrijding

GFC NIEUWS- Een vrouw heeft vanmiddag het leven gelaten bij een zware aanrijding. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…

President Santokhi terug in Suriname

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi is in de vooravond teruggekeerd in Suriname. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

NPS: vandaag twee markante momenten

GFC NIEUWS- De Dag der Inheemsen en 130 jaar herdenking Javaanse immigratie zijn twee markante momenten waarbij deze twee bevolkingsgroepen bijzondere aandacht genieten. Dikke vrouwen…

VIDS: Inheemsen zijn op zichzelf aangewezen

GFC NIEUWS- “De Covid-19-pandemie heeft het allemaal verergerd. Velen van ons verkrijgen inkomsten uit ‘hosselbaantjes’, want ander werk is er bijna niet in onze gebieden.”…

103 nieuwe coronagevallen, 54 genezen

GFC NIEUWS- 103 nieuwe coronagevallen zijn binnen een etmaal bijgekomen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…