NDP betreurt bericht “Elke keer dat je NDP-toiletpapier gebruikt, zeg je ‘ik spoel Desi Bouterse door het toilet!”

De Nationale Democratische Partij zegt kennisgenomen te hebben van de publicatie op de voorpagina van Dagblad Suriname van donderdag 27 juni 2019, waar staat: “Elke keer dat je NDP-toiletpapier gebruikt, zeg je ‘ik spoel Desi Bouterse door het toilet!”

“De verwijzing naar de persoon Desi Bouterse is een verwijzing naar de voorzitter van de NDP, tevens de president van de Republiek Suriname. De NDP betreurt het dat deze publicatie de goedkeuring heeft genoten van de eindredactie van Dagblad Suriname.

Des te meer daar de president van de Republiek Suriname tijdens de afronding van de begroting over het dienstjaar 2019, op donderdag 6 juni 2019, zijn toespraak op de volgende manier afsloot:

“Wij hebben echter altijd kunnen terugvallen op een hoog normen- en waardenbesef. Ik hoop dat u en uw college het met mij eens zijn, mevrouw de Voorzitter, dat wij allen de verantwoordelijkheid hebben om harmonie en eenheid te bevorderen. Immers, alleen dan kunnen wij het hoogste ideaal van samenleven waarmaken.

Ik vraag dan ook uw aandacht om deze eenheid te bewaren. Uiteraard heeft eenieder recht op een eigen mening. Ook op de uiting daarvan. Toch moeten we ons afvragen wat de fora zijn om deze mening te ventileren.

Laten we ons afvragen wat voor een Suriname we daarmee creëren. Nu wij op weg zijn naar de algemene verkiezingen van 2020 hebben wij de plicht, misschien meer dan ooit, om onderling respect, verdraagzaamheid en vrede te waarborgen. Zelfs wanneer wij het inhoudelijk oneens zijn.

Aan elke politieke partij doe ik het verzoek om, indachtig de IRIS-verkiezingscode uit 2015, haar taken correct te vervullen en de strijd op een manier aan te gaan, die aansluit bij datgene wat wij als Suriname willen zijn. Laten we daarbij onszelf of anderen niet verleiden tot uitspraken of handelingen, die wij niet meer recht kunnen zetten.”

De NDP spreekt de hoop uit dat Dagblad Suriname in de toekomst nauwkeuriger zal omspringen met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaat over tot de orde van de dag”, schrijft het hoofdbestuur van de NDP.

Overige berichten