fbpx

NDP aan regering: "hoe gaat u het financieel verkeer managen?"

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft in een schrijven aan de voorzitter van DNA aangegeven dat zij een vergadering aanvraagt inzake ’s lands financieel verkeer.
De fractieleider van de NDP, Rabin Parmessar, geeft in zijn schrijven aan dat de fractie een zorgwekkende situatie van het financieel verkeer constateert. Hieronder vallen onder meer:
– De kwaliteit van de elektronische infrastructuur ten behoeve van girale betalingen;
– Het beleid van lokale banken dat verschilt qua tarieven, wachttijden van dienstverlening en bereikbaarheid, welke
een directe impact hebben op het wel of niet, en in welke mate rekeninghouders kunnen beschikken over eigen
gelden;
– Het te snel en zonder goede opvang maatregelen overgaan tot het afschaffen van cheques, per 1 augustus 2020;
– Het opleggen van limieten door de banken en onvoldoende chartaal geld voor de klanten;
– De verhoging van de US-dollar koers bij de banken.
Dit alles zorgt voor enorme irritatie bij de rekeninghouders, stagnaties voor (buitenlandse) verplichtingen van organisaties en onzekerheid bij rekeninghouders. “Geconcludeerd mag worden dat er een groeiende parallel banking circuit ontstaat, hetgeen betekent dat geld wordt doorverkocht tegen een provisie van tussen de 0,5 en 2,5 procent.
Ondanks deze negatieve ontwikkelingen, wordt er bitter weinig informatie door de banken verschaft aan de samenleving. De Centrale Bank van Suriname, als de monetaire autoriteit, zwijgt in alle talen ondanks de geldomloop in de samenleving ernstig is verstoord. De rol van de toezichthouders laat te wensen over”, aldus het schrijven van de NDP-fractie.
De fractie stelt dat er in de informele sector in Suriname traditioneel veel contant geld in omloop is. Ook in het binnenland en in rurale gebieden worden nog veel transacties uitsluitend in contanten gedaan. De transformatie naar het girale is een positieve zaak, echter eist dit een goede voorbereiding qua voorlichting, infrastructuur, uniforme regelgeving en beveiliging.
De NDP-fractie vraagt aan de regering om het parlement te informeren over haar standpunten in deze en maatregelen om rust terug te brengen in het financieel verkeer.

BEKIJK OOK
Ministerie EZ: consumenten moeten geen snoep accepteren als kleingeld