NDP: 2020 ingeluid met historische mijlpaal

GFC NIEUWS- “Het jaar 2020 is voor Suriname, dus ook voor de NDP ingeluid met een historisch mijlpaal; namelijk de overname van de Afobakadam door de regering van Suriname, die het op haar beurt heeft overgedragen aan Staatsolie: geloof in eigen kunnen.”
Dit zegt de Nationale Democratische Partij (NDP) in een verklaring naar aanleiding van de overname van de Afobakadam.
De partij roept elke Suriname op om te geloven in eigen kunnen en te omarmen wat wij hebben.
Hieronder de verklaring:
“De president van de Republiek Suriname, Desire Bouterse, heeft tijdens zijn nieuwjaarsrede op 1 januari 2020, het Surinaams volk terecht gefeliciteerd met de overname van de Afobakadam na bijna 100 jaar.
Voorts heeft de president gelijk na de overname van de dam aangekondigd dat per 2 januari 2020 informatiesessies gehouden worden met verschillende groeperingen in de Surinaamse samenleving, waaronder politieke partijen die in De Nationale Assemblee zijn vertegenwoordigd. Deze formaliteit wordt gehouden in het licht van de overname van de Afobakadam door de Surinaamse regering.
Deze sessies benadrukken dat het gaat om een zaak welke van nationaal belang is. Uit de eerste sessies is komen vast te staan dat er vanuit de oppositie positieve geluiden waren en zelf in concreto dat de dam reeds jaren geleden overgenomen had moeten worden.
Desalniettemin wijst de NDP, ook bekend als de “soso lobi” beweging niet naar het falen van opeenvolgende regeringen om dit eerder gerealiseerd te hebben, maar eendachtig onze lijfspreuk “meedenken, meebeslissen, meedoen” is ook in nationaal verband hiermee aan de slag gegaan ten gunste van de huidige en toekomstige generaties.
Vanaf het moment dat bekend was dat overname van de Afobakadam eindelijk zou plaatsvinden is er heel veel stof gaan opwaaien. Hetgeen te begrijpen is als het bijna 100 jaar niet kon, onder diverse regeringen. Waarom kan het nu wel? Wat zijn de voordelen voor de Surinaamse mens en wat zijn de nadelen die gepaard gaan met deze overname?
Meer nog hoe kunnen wij samen nationaal effectief en efficiënt bijdragen, dat in het traject na de overname, de dam de Surinamers het hoogste rendement oplevert? Dit is belangrijk voor elke Surinamer ook voor de NDP’ers. Het stemt ons daarom bijzonder goed dat de President onze nationale leider in hoogst eigen persoon de diverse groepen informeert hoe de vork in de steel zit.
Tot dusver is ook uit monden van de Staatsolie directeur bevestigd dat er meer gehaald kan worden uit de dam en het stuwmeer en dat de overname de stroom prijs niet omhoog brengt zoals door enkelen beweerd wordt. Dit stemt ons onder andere goed omdat velen de overname toe juichen, omarmen en het liever gisteren dan vandaag gerealiseerd zagen.
Anderzijds zijn er enkelingen die opruiend bezig zijn en hun aangezicht schenden door deze nationale zaak te bagatelliseren door ongenuanceerde uitspraken en vaak ook valse informatie te verspreiden.
Surinamers laten zich niet langer voor de gek houden vooral nu bewezen is dat het anders kan en gebeurd. Hetgeen een goede voorloper is voor de kiezer om op 25 mei 2020 te kiezen voor de NDP die het anders doet dan de rest.
Onze oproep naar elke Surinamer waar ook in de wereld u zich bevindt, is om slechts de informatie dat komt van de officiële kanalen van de overheid/regering te volgen. Uw kritiek, aanbevelingen en opmerkingen op een respectvolle manier te blijven geven, maar meer nog uw schouders ook onder het werk zetten ten gunste van ons allen.
Laat ons het geloof in eigen kunnen koesteren en elkaar helpen om samen Suriname verder op te bouwen en positief uitdragen. Niemand gaat het voor ons doen, maar wij van de NDP gaan het samen met u moeten doen.
Daarom is het van belang dat elke Surinamer zich ook in deze kwestie nationaal opstelt en meedoet in het vervolg traject van de overname.
Let wel, waar er wordt gewerkt worden er fouten gemaakt waaruit wordt geleerd, zo ook gaan wij ervan uit dat bij zo’n een grote historische onderneming er zeker schoonheidsfoutjes zullen voorkomen die niet opwegen tegen de grote voordelen en mogelijkheden die hierdoor gecreëerd worden.
Het jaar 2020 is het jaar van de eerlijke algemene vrije en geheime verkiezingen in Suriname. Wij zullen na de verkiezingen op 25 mei 2020 objectief de balans opmaken van de positieve en minder goede kanten van Suriname en samen die job continueren voor onder andere: het dekolonisatie proces, verdere diversificatie van onze economie enz.
Landgenoten,
Wij hebben elkaar vanaf 1975 bij het zingen van ons volkslied belooft “wiens ope tata komopo, wi moes seti kondre boeng”. So together we can do, we did and must continue to do the job nanga Soso lobi.”

Overige berichten