fbpx

NCMT werkt aan professionaliteit; vraagt bedrijven dat ook te doen

GFC NIEUWS- Het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT) werkt aan het verbeteren en professionaliseren van haar dienstverlening aan het publiek, met name bedrijven die vanwege de lockdown toestemmingsbrieven nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen voortzetten.
Echter wordt van de bedrijven ook gevraagd te werken aan hun professionaliteit. Majoor Gwendoline Babel, onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, doet een beroep op bedrijven die niet over badges en/of werkkleding beschikken, alvast daaraan te werken.
Door werknemers van een pas te voorzien, kunnen deze zich niet alleen legitimeren, maar kunnen bedrijfsprocessen ook vergemakkelijkt worden. Verder kunnen bedrijven ook weten hoe hun personeel zich op straat gedraagt en kan er gericht worden opgetreden mocht er een klacht binnenkomen.
Majoor Babel stelt dat het systeem zoals het Managementteam dat nu uitvoert niet het geval zou zijn geweest indien de bedrijven hun zaken in orde zouden hebben. Bedrijven zouden ook veel makkelijker van badges kunnen worden voorzien en er zou geen sprake zijn van lange rijen.
“Bedrijven zouden makkelijk kunnen doorgaan met bedrijfsprocessen zonder stagnaties te ondervinden”, aldus de DNV-functionaris. Zij benadrukt dat het niet de bedoeling is om personen onaangenaam te zijn door hun op het kabinet te laten langskomen. Majoor Babel: “Het systeem dat is gecreëerd voor toestemmingsbrieven, wordt uitgekiend. “Het is een ongoing proces. We werken elke dag aan het verbeteren en professionaliseren”, aldus de DNV-functionaris, die eraan toevoegt dat het NCMT ook bezig is het systeem te digitaliseren door ook een barcode in te voeren.
Organisaties die vallen onder essentiële diensten kunnen vooruitlopen op de behandeling van hun dispensatie-aanvragen, doorgaan met hun diensten. Dit omdat ze voldoen aan de minimale voorwaarden. Op werkgevers van bedrijven die niet over badges beschikken en niet voldoen aan de minimale voorwaarden wordt een dringend beroep gedaan alvast daaraan te werken.
Multinationals en parastatale bedrijven krijgen geen dispensatiebrieven, omdat ook zij voldoen aan de minimale voorwaarden, zoals badges en werkkleding voor hun personeel. Majoor Babel zegt dat het voorzien van deze bedrijven van toestemmingsbrieven hierdoor veel sneller gaat, ook omdat het Managementteam doordrongen is van het feit dat de productie verder moet gaan. Deze bedrijven ontvangen een algemene brief met een namenlijst als bijlage en die voorzien is van een waarmerk.
NGO’s die werken met LGBT’ers, mensen die leven met HIV en sekswerkers alsook organisaties die psychosociale diensten verlenen, mogen ook aanvragen indienen om naar hun klanten toe te gaan.
Het indienen van aanvragen kan tussen 09.00 uur en 12.00 uur met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. De mogelijkheid bestaat dat men zijn/haar aanvragen op dezelfde dag ontvangt.
Majoor Babel benadrukt dat aanvragers zich echter niet op het kabinet hoeven op te houden. Zij worden gebeld wanneer de aanvragen af zijn. Wie na 12.00 uur een aanvraag indient, wordt de volgende dag gebeld.
De functionaris zegt dat er ook personen zijn die tot laat op de dag langskomen, en dat het NCMT zoveel als mogelijk eenieder probeert te helpen. De ministeries van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) en Landbouw, Veeteelt & Visserij (LVV) mogen ook aanvragen die betrekking hebben op hun ministerie ontvangen, maar dan doorgeleiden naar het Managementteam.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname eist dat alle werknemers gevaccineerd zijn tegen Covid-19