fbpx

Nauwe betrokkenheid VES gewenst bij economisch herstel

GFC NIEUWS- Het is duidelijk dat binnen het herstel van de economie en met name het ontwikkelen van het economisch beleid, de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) een zeer belangrijke rol zal vervullen.
De VES zal nauw betrokken worden bij het uitstippelen van beleid op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI). Dit kwam naar voren tijdens een ontmoeting van de VES met minister Saskia Walden.
Volgens de VES-voorzitter, Wiston Ramautarsing, die zeer ingenomen was met het kennismakingsbezoek, is het de eerste keer dat een bewindspersoon van dit Ministerie zijn organisatie heeft uitgenodigd voor een ontmoeting. Hij benadrukt dat zijn Vereniging, die uit vrijwilligers bestaat, redelijk goed weet wat er hapert binnen de economie van ons land.
Daar de VES nauw betrokken is binnen het Maatschappelijk middelveld kan die ook helpen het beleid in de goede richting te stimuleren. Volgens economist Ramautarsing heeft de VES degelijk adviezen gegeven aan de vorige regering, maar deze heeft niet veel daarmee gedaan.
De VES-voorzitter die van oordeel is, dat hoewel de Vereniging een niet-gouvernmentele organisatie is, er toch een samenwerking met de overheid kan worden aangegaan om de economie op het juiste spoor te brengen. Hij spreekt daarom de hoop uit, dat de adviezen van de VES bij het uitstippelen van het economisch beleid zullen worden meegenomen.
Minister Walden, die bewust is van de uitdagingen waarmee de regering Santokhi- Brunswijk zijn geconfronteerd, zegt optimistisch te zijn dat de VES een wenselijke bijdrage kan leveren bij het oplossen van Economische vraagstukken. Daarom is een hechte samenwerking tussen het ministerie van EOTI en de VES geïnitieerd.
Voor de bewindsvrouw zijn Economische zaken van invloed op alle ministeries en binnen alle lagen van de samenleving; zowel op meso- micro- en macroniveau.
De minister vroeg de VES om bij de follow-up haar bijdrage te leveren over een drietal aandachtspunten te weten: prioriteit om verspillingen in de economie te beperken wat betreft tijdsbesteding en benutting van productiemiddelen, om zodoende op een efficiëntie manier optimale welvaart en welzijn van de samenleving te bevorderen; richtlijnen voor verhoging van de productie & verdiencapaciteit van goederen waar Suriname een voordeel aan heeft; en richtlijnen voor het verbeteren van het subsidie beleid bij specifieke goederen zijnde subject- of object subsidies.
Veder wees de bewindsvrouw erop, dat het investeringsklimaat aantrekkelijk moet worden gemaakt voor investeerders om zo goedkopere kapitaal beschikbaar te helpen stellen voor ondernemers, en zo ook duurzame economische groei te stimuleren.
Voor Ramautarsing zal de VES structureel samenwerken aan de verbetering van het investeringsklimaat (en adviezen voor “the ease of doing business”), daar het van belang is dat er een dusdanig klimaat moet worden geschapen om te kunnen ondernemen. De aanzet om samen te werken aan herstel van de economie van Suriname is met deze ontmoeting gegeven.