fbpx

Natuurkundepracticum noodzakelijk op Muloscholen

GFC NIEUWS- Terwijl natuurkundepracticum noodzakelijk is op de muloscholen, is dat de laatste tijd om diverse redenen bijna weggevaagd.
Om de noodzaak van de natuurkundepracticum te doen herleven heeft de Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) in samenwerking met de UNICEF, het initiatief genomen om de natuurkunde praktijklokalen van Muloscholen van diverse denominaties bij haar aangesloten, in te richten.
De afgelopen periode is er hard gewerkt om de natuurkunde praktijklokalen van de I.P. Berkenveldschool (RKBO), de Paulusschool (RKBO), de Imaam Abu Hanifa Muloschool (SMA) en de Sint Paschalisschool (RKBO), op te knappen of opnieuw in te richten en van materiaal te voorzien. Deze scholen beschikten nog over een practicumlokaal, waardoor de renovatie budgettair uitvoerbaar was. De practicumlokalen zullen ook door leerlingen van omliggende FIBOS mulo scholen – EBGS en Sanatan Dharm – gebruikt worden.
Op 18 december is het gerenoveerd natuurkundelokaal van de Sint Paschalisschool aan de Kamperfoeliestraat door het verzorgen van een korte practicum les opgeleverd. Daarmee wordt ook het project tot inrichten van het natuurkunde practicumlokaal afgesloten.
Met de mogelijkheid tot natuurkundepracticum zullen de leerlingen er niet alleen meer plezier aan beleven, maar ook uitgedaagd worden om over te gaan tot experimenteren met proefjes. Leerlingen bereiden middels deze proefjes de aangeboden les voor, zodat zij middels het practicum, de theorie beter kunnen verbinden met de te behandelen leerstof.
Met deze nieuwe manier van lesgeven hopen de initiatiefnemers het enthousiasme bij leerlingen om aan de natuurkundelessen mee te doen te vergroten en te stimuleren met als einddoel de leerprestaties te verbeteren

BEKIJK OOK
Inspanningen armoedebestrijding door AW&J toegelicht aan Wereldbank