Natuur voor Suriname van enorme waarde

Voor Surinamers heeft de natuur een enorme waarde.

Op 14 februari 2019, de laatste dag van de top klimaatconferentie, gaf president Desiré Bouterse in zijn toespraak aan dat de natuur, ondanks onze verschillende religieuze en culturele achtergronden, ons leven verbindt. Wij denken aan de culturele tradities, de traditionele medicijnen en zelfs ontspanning. “De natuur verbindt ons hier en verbindt Suriname met de wereld”, sprak het staatshoofd.

Verder deelde de president mee dat Suriname het eerste land was dat een groot deel van zijn landmassa reserveerde voor instandhoudingsdoeleinden. Het gaat om 11 procent dat in 1998 gereserveerd werd om het Centraal Suriname Natuurreservaat te vestigen.

Ook werd bijna de helft van onze grond in het begin van de jaren ’90 overhandigd aan houtkapbedrijven. “De strategische vestiging van het Centraal Suriname Natuurreservaat, met een totale oppervlakte van 1,6 miljoen hectare, heeft deze activiteiten echter onmiddellijk tot staan gebracht”, merkte de president op.

Volgens hem werd deze beslissing specifiek genomen om veiligheidsredenen. Een beslissing zonder zelfs maar vooruit te lopen op wat de intrinsieke waarde van dit Natuurreservaat in de komende jaren zou zijn.

President Bouterse is daarom blij met een recente studie over het Centraal Suriname Natuurreservaat dat ook de financiële waarde van de natuurlijke rijkdommen schat.

Deze studie bewijst eens te meer dat staande bossen waardevoller zijn dan houtkapbossen. Voor High Forest cover, Low Deforestation (HFLD)-ontwikkelingslanden zijn natuur en ontwikkeling intrinsiek verbonden.

“We worden allemaal geconfronteerd met de bedreigingen van niet-duurzame activiteiten, terwijl we proberen een duurzame ontwikkeling te plannen. Ik geloof dat het onze uitdaging is om een ontwikkelingsmodel te vinden dat onze nationale belangen in evenwicht houdt en tegelijkertijd eco-diensten aan de wereld blijft leveren”, onderstreepte het staatshoofd.

Suriname, zal zijn wetgeving verbeteren, het beleid afstemmen op de ambities en zijn gewoontes verbeteren. “We kijken naar de internationale gemeenschap om ons te helpen met passende financiële instrumenten, technologie en training, want alleen samen kunnen we onze gemeenschappelijke doelstellingen bereiken”, aldus president Bouterse.

Overige berichten