Natraject Strategisch Toerismeplan met minister Welzijn besproken

Het concept Strategisch Toerismeplan is door het team onder leiding van Sherida Mormon gefinaliseerd. Het plan, dat 30 november 2017 werd gepresenteerd aan de samenleving is op vrijdag 19 januari 2018 formeel aangeboden aan minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme.

Tijdens het onderhoud met de minister is benadrukt, dat het Toerismebeleid van HI& T in verhoogd tempo zal worden uitgevoerd en voortgezet middels het opzetten van een Tourism Project Support Unit (TPSU).

De TPSU zal de acties c.q. stappen zoals genoemd in het Strategisch Toerismeplan moeten uitvoeren. Deze stappen beogen duurzame ontwikkeling voor de toerisme sector teweeg te brengen.

Verder zal deze unit onder andere verantwoordelijk zijn voor de coördinatie met betrekking tot het schrijven van het Master Toerismeplan, dat eind 2018 gereed moet zijn. Ook het aantrekken van foreign direct investment in samenwerking met Investsur behoort tot de taakstelling van de Tourism Support Unit.

Overigens moet de Tourism Project Support Unit worden gezien als voorloper van de bij wet in te stellen Tourism Authority. Het regeringsbeleid is gericht op het daadwerkelijk stimuleren van duurzame investeringen in de toerisme sector, waardoor ook de generaties na ons aan de toeristische producten, die Suriname te bieden heeft, kunnen verdienen.

Dit plan is vanaf woensdag 24 januari beschikbaar op de website van HI&T.(GFC)

Overige berichten