fbpx

Nationale vissersorganisatie voor Suriname een feit

De nationale vissersorganisatie, de “Suriname National Fishersfolk Organization” (SUNFO), is na intensieve inspanning opgericht. Afgelopen donderdag zijn de statuten door directeur Djoemadie Kasanmoesdiran van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) aan de bestuursleden van SUNFO overhandigd.

SUNFO is de overkoepelende organisatie voor artisanale – of bevolkingsvisserij in Suriname en daarin hebben zitting vertegenwoordigers uit de vijf vissersorganisaties.

In het kader van het project “The strengthening of fishers’ associations’ c.q. cooperatives within the artisanal fishing communities Galibie, Commewijne, Paramaribo, Boskamp, Coronie and Nickerie” is SUNFO opgericht. Met medewerking van de World Wildlife Fund, WWF, en de Nederlandse Ambassade in Suriname wordt het project dat in 2016 is begonnen, uitgevoerd.

Op 24 mei 2017 zijn de statuten aan de vijf visserscoöperaties van Galibi, Commewijne/Paramaribo, Boskamp, Coronie en Nickerie overhandigd. Met dit project geeft het ministerie invulling aan één van de beleidsmaatregelen in het Visserij Management Plan 2014-2018; ondersteunen van initiatieven om vissers te organiseren.

SUNFO als nationale vissersorganisatie draagt bij aan de versterking van de capaciteit van vissers om deel te nemen in het visserijbeheer op nationaal en regionaal niveau, meldt LVV.

Suriname is behalve lid van de Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM), ook lid van de Caribbean Network of Fishersfolk Organization (CNFO). Dit is een netwerk van kleinschalige vissersorganisaties met als missie de kwaliteit van het leven van vissers te verbeteren en een duurzame en winstgevende industrie, door netwerken, representatie en capaciteitsopbouw, te ontwikkelen.

Met de oprichting van SUNFO, zal Suriname een belangrijke bijdrage leveren om de missie van CNFO te verwezenlijken.(GFC)