fbpx

“Nationale Verbroedering en Integratie: fundament voor duurzame harmonie, stabiliteit en groei”

GFC NIEUWS- “Voordat verbroedering, integratie en eenheid gerealiseerd kunnen worden moet er vrijheid zijn.”

“Al onze voorvaders die onder gedwongen en moeilijke omstandigheden naar Suriname zijn gebracht en hier met zweet, bloed en tranen hun bijdrage aan de ontwikkeling hebben geleverd, hebben aan de basis gestaan wat politieke leiders als Lachmon, Pengel, Soemita, Pater Weidman, en anderen, zoals Boni, Ramjanee, Mathura, Thethary, Anton de Kom, Doedel, hebben kunnen realiseren”, aldus de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi.

De VHP-leider stond zaterdag tijdens een door partij georganiseerde Nationale Conferentie over Verbroedering en Integratie, tevens de geboortedag van de legendarische politicus en gewezen voorzitter van de VHP, Jagernath Lachmon, stil bij onze etnisch plurale samenleving.

“Het is niet makkelijk geweest, omdat in de etnisch plurale samenleving van de midden jaren vijftig van de vorige eeuw, er specifieke uitdagingen waren. Onbekendheid met elkaar creëerde bijna een ingebouwd wantrouwen jegens elkaar, omdat er concurrentie was voor faciliteiten en fondsen, en, laten we dat niet vergeten, omdat de bevolkingsgroepen tegen elkaar werden uitgespeeld.”

Santokhi: “Met deze conferentie, met dit nationaal samenzijn eren wij ook deze vrijheidsvechters voor hun bijdrage tot een vreedzaam Suriname. Eren wij hun strijd om nationale eenheid.

Dames en heren, we mogen onze historie niet vergeten, laten we de recente donkere dagen in onze geschiedenis niet verloochenen. Het is aan ons allen om datgene wat bereikt is te verdedigen, te beschermen en daarop voort te bouwen”, haalde de VHP-leider aan.

Volgens Santokhi zijn we op een cruciaal moment beland in de historie van onze relatieve jong Suriname. “Wij zullen gezamenlijk moeten werken aan economische groei door middel van individuele en collectieve investeringen nationaal en internationaal, ook van de diaspora. “

BEKIJK OOK
Peperprijs met 100% gestegen door uitbraak ziekte

Hij wees er tenslotte op dat het land vooruit brengen, de verantwoordelijkheid is van ons allen. “In eenheid en saamhorigheid, in teamverband. Zonder deze attitude van besturen, kan er nooit respect en gelijkheid worden gerealiseerd.

Zonder deze collectieve verantwoordelijkheid te demonstreren kan er geen nationale visie dat in het belang is van allen en niet van enkelen geformuleerd worden en met daadkracht worden uitgevoerd. De VHP wenst een ieder te betrekken bij de ontwikkeling van het land. We hebben elkaar nodig om de beoogde en gewenste resultaten te bereiken.”

Santokhi deed aan het eind van zijn toespraak de volgende concrete voorstellen:

1. De proclamatie van de “Dag van Nationale Eenheid” of zo U wilt een Dag van Surinamers, waarbij we onze culturele rijkdom massaal en nationaal vieren, het resultaat van verbroedering met eenheid demonstreren, op 21 september, de “Internationale Dag van de Vrede”.

Laten we het voorbeeld zijn voor de regio en de wereld dat een bevolking, ongeacht achtergrond, cultuur, taal en erfenis, tolerant kan zijn en elkaar kan omhelzen als mens, als Surinamer.

2. Het opzetten van een Nationaal Museum voor de Surinaamse politiek en cultuur, als inspiratie plaats om te bezinnen en te leren.

3. Het creëren van een Nationale Helden Park en een per district als een recreatieoord voor de bevolking, maar voornamelijk om ons allen te herinneren aan hetgeen door onze voorgangers is gedaan, opgeofferd om vandaag vrij en met opgeheven hoofd in het land te wonen en werken.

“En als deze regering deze initiatieven niet ondersteunt dan zal het onderdeel worden van het bestuursprogramma van de volgende regering,”aldus Santokhi.