fbpx

“Nationale Standaard voor Honing in de startblokken”

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is van start gegaan met het standaardisatie proces voor de ontwikkeling van een “Nationale Honing Standaard”. In het kader hiervan vond dinsdag de officiële installatie plaats van de Technische Commissie (TC) die zich hieraan zal wijden.

De reden voor het ontwikkelen van een Nationale Honing standaard is om de kwaliteit van de lokaal geproduceerde honing te waarborgen. Zo worden consument en Imker beschermd tegen frauduleuze handelingen en het exporteren van honing zal beter en vlotter geschieden.

Deze standaard zal de vereisten voor honing, die zowel lokaal geproduceerd als geïmporteerd wordt beschrijven. Het zal de kwaliteit van honing met de vereisten van de productie, het omgaan, de verpakking, het etiket, monsterneming en het keuren van honing in Suriname specificeren.

OOK INTERESSANT
Ambassadeur Ho-Chong ontvangt Surinaamse diaspora en bursalen in China voor kennismakingsbezoek

De deskundigen die deel uitmaken van deze Technische Comissie zijn stakeholders van zowel de private als de publieke sector.

Private sector: Suribij, Eastern Caribbean Trading Agriculture And Development Organisation (ECTAD), Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA), PTC-Food Technology, Ambrosius- Bees en Huroco.

Publieke sector: het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG).

De komende periode zal de Technische Comissie zich volledig inzetten en alle expertise die zij bezitten op dit vlak gebruiken om de Nationale Honing Standaard tot stand te brengen.

Bovengenoemde uitkomst zal de productie en de export van kwalitatieve honing verhogen, met als resultaat een positieve bijdrage aan de Surinaamse economie.(GFC)