“Nationale problemen groter na vervanging ministers”

“Worden de problemen van ons Surinamers opgelost wanneer weer een keer ministers worden vervangen? Dat is wat we ons steeds moeten afvragen, elke keer wanneer er weer een wisseling van ministers plaatsvindt”, stelt de PALU in een verklaring.

De partij vraagt zich verder het volgende af: “zal het probleem van devaluatie van de SRD en de schaarste aan dollars worden opgelost met het vervangen van ministers? Om maar te zwijgen over de problemen in het onderwijs, gezondheidszorg, de tekorten van de overheid, het bedrijfsleven, huisvesting en werkgelegenheid voor jongeren”.

Tot nu toe is gebleken dat de genoemde problemen niet opgelost en met de tijd zelfs groter worden, concludeert de PALU. “Na elke reshuffling is de verwarring nog groter geworden over de richting waarin deze regering opgaat met de ontwikkeling van ons land. Bij elke reshuffling worden nieuwe woorden toegevoegd aan de vele beloften die reeds zijn gedaan aan het volk. Maar we zien uiteindelijk een grote tegenstelling tussen wat er gezegd wordt en datgene wat er wordt gedaan”.

Wilt de regering daadkrachtig zijn in het oplossen van problemen, dan moet de leiding van het regeerteam zelf ook weten in welke richting het regeerbeleid het volk moet brengen, voert de partij verder aan. Ministers moeten op basis daarvan aangestuurd worden en hun werk doen. Financiële middelen en deskundigheid moeten op basis daarvan worden vrijgemaakt en ingezet. Het beleid bij de ministeries moet zo ook op elkaar zijn afgestemd, maar die noodzakelijke leiding in het regeerteam is duidelijk afwezig.

Ook de presidentiele commissie die onlangs benoemd is om de ministers aan te sturen, heeft kennelijk niet gewerkt. Het gevolg is volgens de PALU dat ministers, maar ook andere leidinggevenden op lagere functies en parastatale bedrijven, hun eigen “beleidsrichting” bepalen.

Inmiddels is duidelijk wat de gevolgen zijn van die eigen “beleidsrichting”: ruzies op ministeries tussen NDP-loyalisten om “macht” en “invloed”, ministers die zich als “alleswetend” gedragen en (vermoedelijke) praktijken van ministers en NDP-loyalisten gericht op zelfbevoordeling en –verrijking, corruptie dus. Dit is meer regel dan uitzondering geworden. Het uiteindelijk resultaat is gebrek aan daadkracht, chaos, opeenstapeling van problemen en het verdampen van schaarse financiële middelen zonder dat het volk iets ziet van die investeringen.

De PALU verwacht niets anders in de komende periode. “Zo blijft de president heel enthousiast allerlei losse beloften doen. Hij belooft de US$ koers naar SRD7.70 “terug te brengen”, maar zegt niet dat daarmee de officiële koers van SRD7,50 omhoog zal gaan. Hij gaat ook niet in op de oorzaken van de ontwaarding van de SRD. De ontwikkelingsrichting van Suriname blijft dus ook nu duister. De investeringen om meer inkomsten te genereren als antwoord op de precaire financiële situatie van de overheid zullen ontbreken. Hoe het begrotingstekort voor 2019 van meer dan SRD8.8 miljard gefinancierd zal worden wordt niet duidelijk. De financiële voortuitzichten voor de samenleving zijn daarmee niet mooier geworden”.

“De NDP lijkt de weg serieus kwijt te zijn. Door de eigen ‘leegte’ vervalt men in praktijken die vroeger toegeschreven werden aan de “oude politiek”: het wegkopen van politieke tegenstanders, voedselpakketten in plaats van werkgelegenheid, asfalteren en kanalen ophalen vlak voor de verkiezingen en het beloven aan individuen van “mooie banen”, kippenhokken en buitenboordmotoren. Waar is die ideologische lijn gebleven. We weten met zijn allen intussen ook waar we gaan eindigen met dit beleid: een verder verdeeld en verzwakt volk en een verder uitgeholde productie”.

De PALU vraagt zich af of ertussen nu en de verkiezingen van volgend jaar nog een moment zal komen dat de algemene belangen en behoeften van het eigen volk centraal zullen worden gesteld.

De oproep van de PALU om onze eigen productieondernemers te organiseren, te stimuleren en te versterken om zodoende werkgelegenheid voor jongeren te scheppen, lijkt aan dovemans oren gezegd. De president lijkt volledig in beslag genomen door zijn eigen agenda, aldus de PALU.

Overige berichten