fbpx

Nationale Kinderdagviering belooft waar festijn

GFC NIEUWS- De Nationale Kinderdagviering belooft een waar festijn te worden.

De Interdepartementale Commissie die bezig is met de voorbereiding van deze dag legt de laatste hand aan het voorwerk.

Commissievoorzitter Rachel Koningsbloem-Pinas spreekt van een nationaal evenement met als thema: “Elk kind is goud waard”.

De binnenstad zal op 5 december worden omgetoverd tot een gouden stad voor de kinderen, met sport, spel, kinderspelen, dans- en muziekoptreden.

Prominente personen die een positieve invloed hebben op de jeugd zullen ook hun bijdrage leveren.

Op het Onafhankelijkheidsplein zullen de jongere kinderen worden beziggehouden met onder meer fosten pley, ballenbak en springkussen, terwijl de iets oudere groep op het Kerkplein zal kunnen genieten van een open podium. De dansgroep The Mystikals zal dansworkshops verzorgen aan de jongeren.

In de Congreshal zal er een speciaal sociaal programma in elkaar worden gezet voor kinderen van kindertehuizen en opvanginstellingen. Het geheel vangt aan om vier uur ‘s middags en duurt tot acht uur in de avond.

Verder zullen er ook informatiestands zijn van de Stichting Rumas en Yosu, alsook andere organisaties die bezig zijn met kinderen, om informatie te verschaffen aan de jongeren die daar behoefte aan hebben.

Koningsbloem-Pinas benadrukt dat het de bedoeling is het kind centraal te stellen. De Nationale Kinderdagviering is niet alleen voor kinderen uit Paramaribo, de organisatie verwacht ook kinderen uit Saramacca, Commewijne en Para.

De Interdepartementale Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ministers van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T), Onderwijs, Wetenschap & Cultuur (OWT&C), Sociale Zaken & Volkshuisvesting, Sport- en Jeugdzaken ondersteund door vertegenwoordigers van het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.

BEKIJK OOK
Santokhi verheugd over succesvolle uitvoering niertransplantaties

Het oorspronkelijk idee voor een nationale kinderdag komt van de voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons, die het idee opporde om iets leuks voor de kinderen te doen. Gedacht werd aan een activiteit met een nationale impact op het Onafhankelijkheidsplein. De commissie heeft dit idee in nauwe overeenstemming met de parlementsvoorzitter verder uitgewerkt.

Het ligt in de bedoeling deze activiteit een jaarlijks terugkerend karakter te geven. De commissie zal zich bij de evaluatie na de activiteit erover buigen of het perse op 5 december moet worden gehouden en hoe het programma voortaan moet worden ingevuld. Koningsbloem-Pinas zegt dat de animo tot nog toe positief is.

Steeds meer groepen tonen belangstelling en ook ondernemers willen een bijdrage leveren. Verder leveren ook de ministeries die niet direct een jeugdbeleid hebben hun ondersteuning.

De commissievoorzitter benadrukt dat het idee past binnen het beleid van het ministerie van HI&T, omdat kinderdag meer een activiteit is van de private sector. Zij spreekt de hoop uit dat volgend jaar meer bedrijven zich achter het idee scharen, zodat kinderdag vanuit een bepaald thema kan worden gevierd.

Koningsbloem-Pinas benadrukt dat het echter geen probleem als bedrijven hun eigen kinderdagviering hebben.

Toch heeft de organisatie graag dat in 2020 volgens een nationaal thema, zowel de private als publieke sector kinderdag viert.