“Nationale karate zwarte bandexamen had veel onregelmatigheden”

Het zwarte bandexamen van 5 mei heeft voor enorme ontevredenheid gezorgd.

Een pas verschenen artikel in de media heeft volgens ontevreden deelnemers aan het examen de bedoeling gehad om een bepaalde school de hemel in te prijzen. “Een aantal zaken laten duidelijk zien dat onder andere het weren van Shihan Cecil Ririon uit de Examencommissie een bepaalde reden heeft gehad. Door deze handeling kreeg de school van Shihan Wilfred Burgos alle ruimte om het examen volledig naar zijn hand te zetten”, schrijven de ontevreden deelnemers.

Daarnaast zijn er volgens hen een aantal opvallende momenten geweest tijdens dit dangradenexamen. Zij noemen in dit verband de volgende zaken:

1) De examennormen zijn niet of op het allerlaatste moment verzonden naar de schoolhouders;

2) karateka’s die zich niet hadden ingeschreven, werden toch toegelater tot het examen, dit tegen alle afspraken in;

3) geen enkele school mocht karateka’s onder de 15 jaar laten meedoen aan het examen; helaas werd daar niet consequent de hand aangehouden;

4) de beoordeling van de kandidaten was op sommige momenten willekeurig en niet altijd begrijpelijk;

5) de dangradencommissie en de leiding van de SKA kwamen eerder gemaakte afspraken niet na;

6) tijdens het examenonderdeel Kumite (vrij vechten) werd er soms ongecontroleerd gevochten; helaas vond er op geen enkele wijze correctie plaats door de leiding van het examen;

7) de totale organisatie van het examen met verschillende jongeren stond educatief op een erg laag niveau (onnodig geschreeuw naar deelnemers, meten met meerdere maten, onvoldoende aandacht voor wat de deelnemers precies moeten uitvoeren, zwak optreden van de leden van de Examencommissie etc.)

Het artikel “Karate Instituut Burgos valt op tijdens Nationale zwarte band examens” heeft volgens de ontevreden deelnemers slechts de bedoeling om deze school de hemel in te prijzen om op deze manier op te vallen.

Indien het bestuur van de Surinaamse Karate Associatie niet ingrijpt, waardoor er een meer objectieve benadering van zaken tijdens de verschillende activiteiten van de bond plaatsvindt, zullen de schoolhouders (de gewone leden met stemrecht) zelf spoedig ingrijpen. Indien dat niet gebeurt, zal de karatesport steeds meer afglijden naar een lager niveau. En dit was nooit de bedoeling geweest van het oprichten van deze bond”.

Overige berichten