fbpx

Nationale dialoog over onderwijs werpt al vruchten af

De in april 2019 gehouden nationale dialoog voor het onderwijs, begint reeds vruchten af te werpen.

Een van de gemaakte afspraken is dat de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zou vergaderen met de vakbonden. Intussen heeft dit de vorige week plaatsgevonden en alle aanwezigen waren het erover eens dat de bijeenkomst zeer constructief was.

De bewindsvrouw ondersteunt deze gang van zaken, omdat de partners tijdens deze ontmoeting van gedachten wisselden over de wijze waarop het onderwijs in Suriname steeds beter wordt. De bonden hebben nu de ruimte om voor de volgende maand, kwesties die zij relevant achten, aan de orde te stellen.

De minister zei over het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), een follow up gesprek gehad te hebben met de docenten van dit opleidingsinstituut. Ondermeer is van gedachten gewisseld over de pre-bacheloropleiding, zodat de startpositie van de aanstaande leerkracht wordt verbeterd.

BEKIJK OOK
Regering en adviesbureau Kroll tekenen MoU

De onduidelijkheden zijn volgens de minister tijdens de meeting bespreekbaar gemaakt. De pre-bachelor opleiding moet in november starten. Volgens minister Ferrier komt er in de maand juli een opendag, waarbij aanstaande studenten de nodige informatie kunnen inwinnen.

Ook wordt gewerkt aan het traject om de docenten met een MO-B opleiding de mogelijkheid te bieden hun mastertitel te behalen. Dit alles geschiedt in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Het streven is erop gericht om het onderwijsniveau in ons land naar grotere hoogten te brengen.