Nationale conferentie over waarden, normen en moraal

Op zaterdag 9 februari organiseert de VHP een nationale conferentie in het Lalla Rookh Centrum, met als thema ‘Waarden, normen en moraal: een moreel kompas voor herstel en verdere ontwikkeling van Suriname’.

Doel van de conferentie is om aandacht te geven aan de bijdrage die religie en religieuze organisaties kunnen leveren aan moreel herstel en de ontwikkeling van ons land. Er worden 150 deelnemers uit alle geledingen van de gemeenschap uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen.

Religie en religieuze organisaties zijn fundamentele bouwers geweest van ons land en volk, zeker als het gaat om waarden en normen, maar ook in de opbouw van onderwijs, gezondheidszorg, de opvang van kansarmen, en in de bouw van historisch erfgoed.

In ons land blijkt – net als in de rest van de wereld – dat als het vertrouwen in politiek en staatsinstituties verdwijnt, dat het vertrouwen in religie en religieuze organisaties overeind blijft staan; zij beschikken over gezag.

De conferentie zal aandacht besteden aan belangrijke vragen. Wat is het gezag van religie, en hoe benutten we dat voor de wederopbouw van onze samenleving? Staat de religie midden in de gemeenschap of mag het alleen bestaan binnen de muren van gebedshuizen? Mag religie zich bemoeien met maatschappelijke en politieke vraagstukken? Religie en partijpolitiek, kan dat? Zijn waarden, normen en moraal slechts de verantwoordelijkheid van religie of worden die gedeeld met onderwijs, media, bedrijfsleven, vakbeweging en politiek, en zo ja, hoe moet dat dan? Antwoorden op deze en andere vragen kunnen ons helpen aan het morele kompas tot wederopbouw van ons land.

Op de conferentie spreken acht inleiders vanuit verschillende invalshoeken over de vraag: Wat kunnen religiën, religieuze organisaties en religieuze leiders bijdragen aan herstel van moraal.

De conferentie gaat over de opbouw van een gezond en rechtvaardig land, niet om een religie-inhoudelijk of een partijpolitiek debat. Na de inleidingen wordt gediscussieerd over deelthema’s, en aan het eind van de dag worden de bevindingen gedeeld.

Sinds 2012 organiseert de VHP rondom de jaardag van de partij een nationale conferentie die iedereen raakt. Deze zevende conferentie wordt georganiseerd bij de gelegenheid van de 70ste jaardag van de partij.

Overige berichten