fbpx

Nationale Commissie Herdenking Jubilea bij Moestadja

De Nationale Commissie Herdenking Jubileumjaren bracht een bezoek aan minister Soewarto Moestadja, als kenner van de Javaanse cultuur. Hoewel 128 jaar Javaanse Immigratie op 9 augustus aanstaande geen jubileumjaar is, wenst de commissie deze gelegenheid ook aan te grijpen om de boodschap van onderlinge verbondenheid weerklank te doen vinden bij de samenleving.

Tegen deze achtergrond heeft de commissie van gedachten gewisseld met Moestadja over natievorming vanuit het perspectief van de nakomelingen van de Javaanse contractarbeiders. Volgens hem is de kracht van ons land gelegen in het feit dat de verschillende rassen elkaar accepteren zoals ze zijn.

Bovendien geeft de diversiteit van cultuur ons land kleur die opvalt in de wereld. Ondanks verschillen in cultuur, levensstijl en religie, voelen Surinamers zich nu al als een natie, concludeert hij. De definitie van de natievorming zou volgens hem gezocht moeten worden in de acceptatie, waardering en erkenning van de verscheidenheid in ons land. Hij pleit daarom voor een aanpak gericht op ‘verscheidenheid in eenheid’, in plaats van ‘eenheid in verscheidenheid’.

Ten aanzien van invulling van activiteiten met betrekking tot 128 jaar Javaanse Immigratie met het oog op een nationale aanpak, verwees hij de commissie naar de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) die over jarenlange ervaring beschikt en bovendien een goed netwerk heeft om in een kort tijdsbestek mobilisatiekracht te ontwikkelen.

BEKIJK OOK  Populaire supermarkt Best Mart biedt produkten met een korte vervaldatum vanaf SRD 5 aan na noodzakelijke sluiting

Moestadja is van huis uit antropoloog. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de Culturele Antropologie met als doctorale bijvakken Ontwikkelingseconomie en Caraibistiek. Zowel in Nederland als in Suriname staat hij bekend om zijn inspanningen voor het maatschappelijk welzijn van de Javanen.

De Nationale Commissie Herdenking Jubilea is in het leven geroepen door de regering om haar te adviseren over hoe op een gepaste wijze te herdenken: 145 jaar Hindoestaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie.

In het kader van natievorming wenst de commissie de herdenking van Javaanse Immigratie dit jaar ook te gedenken. De commissie wordt geleid door Henk Herrenberg. Hij was bij het bezoek aan Moestadja aanwezig met de leden: Marlon Powel, Wilco Finisie, Iryda Rijker en Diana Gaddum-Riedewald.(GFC)