fbpx

National Green Energy Park: de voordelen voor Suriname

INGEZONDEN– De energiebehoefte neemt wereldwijd met de dag toe.

Om deze energie op te wekken worden nog steeds fossiele brandstoffen gebruikt, zoals aardgas, aardolie en steenkool.

Helaas zijn juist deze fossiele brandstoffen verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen en de klimaatverandering waar de hele wereld mee te maken heeft.

Daarnaast raken fossiele brandstoffen op en het laatste wat we willen is dat we zonder elektriciteit komen te zitten. Het is hard nodig dat we de overstap maken naar niet-fossiele brandstoffen en duurzame energievoorzieningen.

National Green Energy Park

Het National Green Energy Park (NGEP) voorheen bekend als Hybrid Power System Group (HPSG) Suriname, investeert in een dergelijk concept in Suriname.

Naar eigen zeggen is Suriname interessant vanwege de geografische ligging (voldoende aanbod natuurlijke energiebronnen, dicht bij de oceaan voor export) en vanwege de beschikbaarheid van een flinke hoeveelheid grond om dit project te realiseren. Met zo een project kan een duidelijke richting aan het energie transitieplan van Suriname in gang worden gezet.

Door efficiënt om te gaan met de mogelijkheden die 93% groen Suriname biedt, zal dit diverse mogelijkheden voor de samenleving hebben.

NGEP betreurt de indruk die in de media is ontstaan dat het project nadelig voor Suriname zou zijn. Sterker nog, er is louter negatieve publiciteit hierover.

Er wordt bijvoorbeeld gesproken over de wetgeving en de noodzaak tot openbare aanbesteding, om in aanmerking te komen voor dit type project. Uiteraard is dit voorafgaand juridisch gecontroleerd, zowel van de zijde van de overheid als van NGEP.

De directeur van de energieautoriteit, Dave Abeleven, was in deze gesprekken ook betrokken, alsook de directie van EBS. Voor zover bekend is sinds 2019 een verplichte openbare aanbesteding per wet afgeschaft.

Voor deze specifieke samenwerkingsvorm van NGEP en de overheid is een aanbesteding uitschrijven niet nodig, aangezien de overheid geen opdrachtgever, maar stakeholder is in het geheel.

Daarnaast vraagt men zich af waarom er voor 25 jaar een PPA-contract is afgesloten, terwijl bij alle stakeholders bekend is dat voor de financiering, deze PPA afspraak onmisbaar is. Natuurlijk is niet elk PPA contract voor dezelfde periode, maar er bestaan internationaal zelfs contracten tot boven de 40 jaar.

Voordelen voor Suriname

Het meest voor de hand liggend voordeel is natuurlijk dat Suriname kan meegaan in de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van de noodzakelijke energietransitie, waarbij al op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen zoals zonne- en windenergie.

Daarnaast is er ruimte voor een voortrekkersrol in de opkomst van groene waterstof, wat past bij een land als Suriname, dat op dit moment behoort tot één van de drie landen ter wereld met een negatieve CO2-uitstoot.

Naast de diverse milieuvoordelen van hernieuwbare energie heeft de investering van het National Green Energy Park (NGEP) ook economische voordelen voor Suriname.

Het project zal bestaan uit een hybride energiecentrale die de nieuwste technologieën van zon, wind en waterstof combineert met een jaarlijkse productie van 100 MW groene energie.

BEKIJK OOK  Surinaamse vrouwen die met Nederlandse mannen daten worden schatrijk

Voor een project van deze omvang zijn trainingen, kennisoverdracht, werkgelegenheid en ervaring voor de duurzame ontwikkeling van de Surinaamse ecosystemen noodzakelijk. Hierin werkt NGEP nauw samen met de Surinaamse overheid, met NIMOS en uiteraard EBS.

NGEP heeft een systeem ontwikkeld waarmee er een productie 24/7 van een constant en ononderbroken vermogen geleverd kan worden aan het nationale energie netwerk. Dit wordt geborgd door op en af waterstof op te slaan of ook als energiebron te gebruiken.

Daarnaast zal een overproductie van waterstof op de lokale markt gebracht of geëxporteerd worden voor verkoop op de internationale markt. Dit alles zal gebeuren in overleg met de overheid.

Geen dure milieuonvriendelijke stroomopwekking meer door middel van dieselmotoren, die ook nog eens de gezondheid van de burger in het centrum van Paramaribo in gevaar brengt, zoals nu het geval is, maar met schone energie zonder enige CO2-uitstoot.

Op de internationale markt zijn er regels over CO2-uitstoot en vele bedrijven compenseren deze uitstoot door met groene energie te willen werken. Er bestaat dus een kans dat er nieuwe industrieën ontwikkelen vanuit dit project, met als gevolg dat investeerders in Suriname geïnteresseerd raken.

Door deze investering creëert NGEP honderden banen voor het project zelf, en indirecte zal er ook extra werkgelegenheid gecreëerd worden. Er wordt daarbij geïnvesteerd in training en ontwikkeling van werknemers en talent. Daarnaast zijn er verschillende financiële voordelen voor Suriname die met de overheid zijn besproken.

Naast de duurzame energievoorziening levert het NGEP zuiver drinkwater plus de ontwikkeling en levering van medische zuurstof. Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen in combinatie met waterstof, wordt Suriname “energie onafhankelijk”. Waterstof heeft meerdere gebruiksdoeleinden en er komen er steeds meer op de markt.

Huishoudelijke apparaten en voertuigen zijn het bekendst, maar er zijn ook openbaar vervoer bussen, vrachtschepen en zelfs vliegtuigen op komst die op waterstof draaien.

De verdere overstap op duurzame (hernieuwbare) energie beperkt de uitstoot van CO2, waardoor we milieuvoordelen voor Suriname garanderen naast de diverse economische groeiperspectieven.

Tijdens de bouw van het project en wanneer deze eenmaal haar doorstart gemaakt heeft, zullen lokale bedrijven aangetrokken worden om hun bijdrage te leveren op basis van hun expertise. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van Surinaamse toeleveranciers.

Wanneer Suriname verder overgaat op hernieuwbare energie, dan kunnen indien gewenst olie- en gaswinningen geëxporteerd worden, wat goed zal zijn voor het Bruto Nationaal Product (BNP) en het milieu. Suriname laat daarmee internationaal een duidelijk statement zien.

Kortom, Suriname is momenteel één van de slechts drie landen op de wereld dat Carbon negatief is en de NGEP wil meewerken om deze status te behouden door te investeren in de Green Energy branche van Suriname, met als voordeel meer werkgelegenheid, verlaagde energiekosten en winstgevendheid voor bedrijven.

National Green Energy Park