fbpx

Nationaal Oudercollectief wil regulering Stakingsrecht in Suriname

Het Nationaal Oudercollectief, dat recentelijk is opgericht naar aanleiding van de aangekondigde acties van de Bond van Leraren en de Alliantie voor Leraren in Suriname, wil dat het Stakingsrecht in Suriname wordt gereguleerd. Het Collectief is een platform dat zich richt om de belangen van studerenden zoveel als mogelijk te beschermen.

Het Collectief is al enkele dagen bezig met een online petitie die deze eis moet ondersteunen.

Zij wijserop dat in de afgelopen jaren is gebleken dat in vrijwel elke sector en met name het onderwijs in Suriname met het grootste gemak naar het uiterste middel wordt gegrepen; namelijk het stakingsrecht. “Vakbonden in Suriname zoeken naar onze mening niet voldoende en/of uitputtend naar andere mogelijkheden om hun eisen kracht bij te zetten wanneer ze hun doel willen bereiken. Het bereiken van doelen hoeft niet alleen middels stakingen of werkneerlegging. Nota bene is het bewezen dat eisen om meer loon vaak ook nog inflatie tot gevolg heeft welke zijn weerslag heeft op de rest van de economie en de samenleving”.

BEKIJK OOK
Narcotica Brigade pleegt invallen te Para en Wanica

Door het ondertekenen van deze petitie vraagt het Collectief dat het Stakingsrecht in zijn algemeenheid en met name voor onderwijsgevenden in Suriname gereguleerd wordt zodat o.a. het onderwijsproces niet zonder meer verbroken kan worden anders dan met een uitdrukkelijk vonnis van de onafhankelijke rechter.

“Wij zijn namelijk van mening dat er veel te snel en veel te gemakkelijk gegrepen wordt naar het uiterste middel met alle gevolgen van dien. Dit kan zo niet langer.
Het algemeen belang moet prevaleren boven het belang van kleine groepen”, aldus het Collectief.