Nationaal Nierdialyse Centrum ontvangt schenking op World Kidney Day

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central en Lions Club Rotterdam West hebben vandaag in samenwerking met Waldo’s Travel, HSDS en Arni Waters in het kader van World Kidney Day een schenking gedaan aan het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC), welke onderdeel is van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Deze schenking hield in een donatie van een speciale personenweegschaal die wordt ingezet wanneer patiënten gedialyseerd moeten worden, een rolstoel, een rolator en speciale vloeibare voeding voor patiënten die geen vaste voeding tot zich kunnen nemen en drinkwater.

De samenstelling van deze schenking is tot stand gekomen op basis van een eerder ontvangen behoeftestelling van het NNC.

Volgens de president van Lions Club Paramaribo Central, Glenn Tewari, heeft zijn club sedert november 2019 nauwe kontakten met het NNC.

Tewari zegt dat er jaarlijks honderden Surinamers gedialyseerd worden in het NNC. De omstandigheden waaronder het dialyseren plaatsvindt, zijn niet optimaal.

“Deze groep Surinamers heeft ook op zijn eigen wijze en sommigen nog steeds, een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land en heeft momenteel zelf ook hulp nodig. Als Lions zullen wij altijd inspelen op de behoefte van de hulpbehoeftige mens.”

Het NNC deelt mee dat het aantal nierdialysepatiënten in Suriname toeneemt. De gemeenschap wordt opgeroepen om een gezonde leefstijl er op na te houden en regelmatig de dokter te bezoeken voor een gezondheidsscreening.
Nu blijkt dat er ook veel meer jongere mensen nieraandoeningen hebben en wordt deze groep steeds groter. “De situatie is zeer zorgwekkend. Het wordt tijd dat wij als gemeenschap een verandering brengen in onze leefstijl. Er moeten onder andere nog meer bewustwordingsactiviteiten worden ontplooid.”

Op 15 april zal de Lions een lezing houden over nierdialyse in Suriname. Alle actoren in deze branche worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze activiteit. Het ligt volgens Tewari ook in de bedoeling om meer ondersteuning te geven aan het NNC.

Overige berichten