fbpx

Nationaal kwaliteitsbeleid noodzakelijk voor internationale handel en productie veilige en gezonde voeding

GFC NIEUWS- Om succesvol deel te nemen aan de internationale handel en om burgers veilige en gezonde producten te garanderen, is het van essentieel belang dat Suriname een eigen nationale kwaliteitsbeleid (NQP) ontwikkelt.

Dit zal helpen bij het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, waarin kwaliteitsbewustzijn een algemene drijfveer is voor overheids- en commerciële activiteiten en particulieren consumptie en is dus relevant voor elk aspect van het dagelijks leven.

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft woensdag een aanvang gemaakt met een driedaagse workshop, waarbij consultants van het internationaal adviesbureau Mesopartner PartG op de eerste dag diverse presentaties hebben verzorgd met betrekking tot het concept NQP.

Donderdag is het tweede gedeelte tevens de laatste dag van de stakeholders awareness workshop voortgezet.

Aan het einde van het project: “formulering van een nationaal kwaliteitsbeleid”, hebben verschillende stakeholders uit de publieke als de private sector geparticipeerd.

Er is met deze groep van gedachten gewisseld over de implementatie van het nationaal kwaliteitsbeleid daar zij ook degenen zijn die de stappen moeten in zetten om de gecreëerde richtlijnen te implementeren.

Dit project is met een toebehorende werkplan en budget met behulp van de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ) tot stand gekomen en gefinancierd door de Caribbean Devolpment Bank (CDB).

Vanaf de lancering in April dit jaar hebben reeds diverse stakeholders een bijdrage geleverd tot een concept Nationaal kwaliteitsbeleid.

Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme gaf in zijn speech aan, dat wij als land weten hoeveel potentie wij bezitten en wij daarom door het realiseren en implementeren van een gedegen kwaliteitsbeleid meer kunnen profiteren van zowel de nationale als internationale economische kansen.

BEKIJK OOK
VHP: vaderschap is een dankbare taak

“Het in stand houden van een kwaliteitsbeleid is dus een positieve stap voor het ontwikkelen van een bloeiende economie als basis voor welvaart en welzijn”.

Het groeien als land zal voornamelijk zichtbaar zijn in de vermindering van gevallen zoals het niet kunnen aantonen dat producten en diensten voldoen aan kwaliteitseisen.

De minister bedankte alle participanten voor hun bijzondere inzet en via de project coördinator Terry Hutchinson en de coördinator Regional Cooperation & Integration miss Andrea Power, bedankte de bewindsman ook CROSQ als CDB voor dit project.

Op een interactieve manier hebben de participanten aspecten van het kwaliteitsbeleid besproken. In groepsverband moesten ze woorden bedenken welke van belang zijn voor de implementatie van een goede kwaliteitsbeleid.

Verder is er een “draft” van het kwaliteitsplan gepresenteerd en zijn de participanten geïnformeerd geworden over de conclusies van de concept Nationaal kwaliteitsbeleid.

Ook de nog te nemen stappen naar de implementatie van het beleidsplan kwam aan de orde. De participanten werden verder instaat gesteld vragen te stellen en mochten zij ook suggesties aandragen.

Het resultaat en de input van deze discussies zullen verder worden opgenomen in de finale versie van het Nationaal kwaliteitsplan. Na de workshop is het concept NQP aan de HIT-minister overhandigd.