fbpx

Nationaal klimaatakkoord binnenkort een feit in Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname zit in het proces om te komen tot een nationaal klimaatakkoord.

Het doel van dit akkoord is om toegang te krijgen tot nieuwe bronnen van klimaatfinanciering en deze te ontwikkelen om de ecologische duurzaamheid en klimaatdoelstellingen in Suriname te handhaven tot klimaatfinanciering.

Om dit proces uit te zetten is er een vierdaagse workshop gehouden met als hoofddoel het ontwikkelen van een Inclusieve multisectorale routekaart voor betrokkenheid bij klimaatverandering (IMUS-CCE Roadmap) om een nationaal klimaatovereenkomst (NCA) voor te bereiden, te valideren en goed te keuren die de betrokkenheid van Suriname bij klimaatmitigatie- en aanpassingsactiviteiten in haar economische ontwikkeling en infrastructuursectoren.

De routekaart zal een inclusieve agenda aannemen, waarbij gedurende het hele proces tot aan de goedkeuring van de NCA en de uitvoering van acties volledig rekening wordt gehouden met de inheemse en in stamverband levende volken.

OOK INTERESSANT
Stichting Belvosur steunt kansarme kinderen in Suriname

Dit proces zal voortbouwen op een reeks resultaten die zijn behaald in het kader van een aantal programma’s die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Verder zal overheids- en niet-gouvernementele actoren bij betrokken worden bij het opstellen van een MUS-CCE-routekaart die tegemoetkomt aan de uitdagingen en kansen die voortvloeien uit nationale ontwikkeling, infrastructuur en sociale programma’s, waaronder bestaande en nieuwe financieringsmechanismen in het kader van het UNFCCC, de inzet van donoragentschappen en multilaterale ontwikkelingsbanken, andere financiële instellingen en gereguleerde en vrijwillige koolstofmarkten.