fbpx

Nationaal Instituut Onderwijstoezicht in 2020 een feit

GFC NIEUWS- Het Nationaal Instituut voor Onderwijstoezicht zal in het eerste kwartaal van het dienstjaar 2020 een feit zijn.

Volgens president Desiré Bouterse zal met de implementatie van deze nieuwe inspectiestructuur, het toezicht op ons onderwijs in overeenstemming worden gebracht met de grondwettelijke voorschriften en met de modern opvattingen over onderwijstoezicht wereldwijd.

Het staatshoofd zei bij de presentatie van de Jaarrede in het parlement dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur verder gaat met het inzetten van ICT in het onderwijs.

Het ministerie bekijkt nu specifiek de mogelijkheden voor e-education, in verband met het garanderen van kwaliteitsonderwijs in alle delen van Suriname.

In dit dienstjaar zal, met het oog op de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs, extra aandacht besteed worden aan de implementatie van de organisatorische en bestuurlijke componenten hiervan.

Een van de dringende vraagstukken die thans zal worden geregeld, heeft betrekking op de praktijk van de subsidies van de regering voor het onderwijs.

Het bestaande subsidiebesluit zal volgens de president, in gemeen overleg worden herzien en worden omgebouwd naar een public private partnership met betreffende instanties.

Met het oog op het verstrekken van subsidie en transparantie zullen van alle instanties de realisatiecijfers, – jaarplan en exploitatierekening – als basis dienen voor het te subsidiëren bedrag.

Het staatshoofd benadrukte dat de regering besloten heeft dat er geen heffing van de ouderbijdrage plaatsvindt voor leerlingen van scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs op juniorenniveau. Dit tegen de achtergrond van de grondwettelijke bepalingen, zoals verwoord in artikel 39 lid 1, dat de Staat het recht van alle burgers op onderwijs erkent en waarborgt en hun gelijke kansen biedt op scholing”, alsook lid 2a: “Bij de uitvoering van zijn onderwijsbeleid is het de plicht van de Staat om verplicht en vrij algemeen lager onderwijs te verzekeren.”

BEKIJK OOK
Surinaamse stemt voor Braziliaanse IDB-presidentskandidaat Ilan Goldfajn

In dit dienstjaar zal verder gewerkt worden aan een oplossing van de problemen van het onderwijs in het binnenland. Daarbij zal worden gestreefd naar een integrale benadering van de problemen.

President Bouterse: “Het kan en mag niet waar zijn dat de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen afhankelijk is van het gebied in Suriname waar men woont.”

Het staatshoofd zegt dat in dit dienstjaar ook verder zal worden gegaan met de inhoudelijke vernieuwingen van ons onderwijs. Daarbij zal veel aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid van materialen en middelen die voldoen aan de eisen van een pedagogisch-didactisch gezonde en verantwoorde onderwijsleeromgeving.

Ook zal worden voortgegaan met de vernieuwingen van onze opleidingen en instituten voor de opleiding van onze leerkrachten.