fbpx

Nationaal Implementatie Plan van Suriname voor chemicaliënbeheer goedgekeurd

GFC NIEUWS- Suriname werd door het Basel Convention Regional Centre-Caribbean Secretariat, BCRC, geïnformeerd dat haar Nationaal Implementatie Plan (NIP) is goedgekeurd.

Het plan is voorbereid en ingediend door het Kabinet van de President – Coördinatie Milieu.

Het BCRC-Caribbean is het Regionaal Centrum voor Caribische landen voor implementatie van onder anderen de Stockholm Conventie.

Deze Conventie heeft als doel de zogeheten Persistent Organic Pollutants (POPs), die verwerkt zijn in onder anderen pesticiden en industriële chemicaliën, wereldwijd te verbannen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat deze chemicaliën schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.

Suriname is sedert 2011 partij bij de Conventie, waar momenteel 183 landen zijn aangesloten.

Ons land heeft in 2015 samen met zeven andere Caribische landen geparticipeerd in het regionaal project Development and Implementation of a Sustainable Management Mechanism for POPs in the Caribbean. In Suriname komen deze POPs voor in onder anderen pesticiden, oliën in transformatoren en bij het verbranden van plastic.

In 2011 stelde Suriname het eerste NIP op, waarbij de status van ons land, met betrekking tot deze chemicaliën werd aangegeven.

Het bijwerken van de initiële NIP geschiedde op basis van consultatie sessies met nationale stakeholders en veldonderzoek, waarna Suriname op 12 september 2019 als eerste van de acht landen haar bijgewerkte NIP kon aanbieden aan het Secretariaat van de Stockholm Conventie.

OOK INTERESSANT
President Santokhi roept juist meer irritatie op door percelen te verdelen

Met dit document heeft Suriname een aanzet gemaakt tot het duurzaam chemicaliën beheer, in lijn met de doelen van de Stockholm Conventie. Dit project is gefinancierd door de Global Environmental Facility (GEF), waarbij UNIDO de implementerende instantie en BCRC-Caribbean de uitvoerende instantie was.

De NIP van Suriname omvat een actieplan waarin prioriteit gegeven zal worden aan onder anderen:

– Versterking van de coördinatie tussen instituten en stakeholders,
Institutionele versterking en ontwikkeling en implementatie van regelgeving,

– Capaciteitsopbouw, educatie, informatie en bewustwording,

– Beheer van POPs voorraden,

– Verbetering van afvalbeheer en introductie van afvalhiërarchie richting duurzame economische ontwikkeling en vermindering van onopzettelijk gevormde POP’s bij open lucht verbranding.

Met de uitvoering van de NIP zal Suriname beter in staat worden gesteld op efficiënte en effectieve wijze om te gaan met chemicaliënbeheer.

Als een van de concrete acties voortvloeiende uit de NIP, zal in oktober 2019 een bewustwordingsworkshop worden gehouden door het BCRC-Secretariaat met relevante stakeholders.