fbpx

Nationaal dialoog voor hervorming onderwijs

De toekomst van het onderwijs in Suriname staat centraal tijdens de nationale dialoog dat van 24 tot 26 april wordt gehouden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Een nationaal dialoog over de hervorming van het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs op juniorenniveau.

“De hele structuur van ons onderwijs moet veranderen”, vindt minister Lilian Ferrier. “Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Niet elke lesmethode is geschikt voor elk kind en in elke omgeving. De curricula moeten aansluiten op de leefwereld van de leerlingen!”

De minister wil graag dat het onderwijs in Suriname in lijn wordt gebracht met regionale en internationale verplichtingen van de Staat. Tijdens een nationaal dialoog met meerdere sessies zullen betrokkenen uit de sector zich laten informeren door deskundigen uit binnen- en buitenland en zullen zij hun mening kunnen geven over voorgestelde hervormingen.

De nationale dialoog wordt op 24 april geopend met een keynote-speech van minister Ferrier, gevolgd door een statement van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en inleidingen van Caricom en internationale deskundigen.

Op de tweede dag komen drie onderwerpen aan de orde in paneldiscussies. Na inleidingen van deskundigen is er een diepgaande gedachtewisseling tussen leerkrachten, beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, vakbondsleiders, politici en anderen.

OOK INTERESSANT
17 manschappen ronden Hulp Administratie en Bevoorradingsopleiding met succes af

Eén groep buigt zich over de moedertaal, de nationale taal en meertaligheid in het onderwijs. Een tweede groep gaat na welke competenties of vaardigheden leerlingen nodig hebben in de 21ste eeuw. In een derde panel wordt de rol en taken van de leerkracht en de schoolleider in een nieuw onderwijssysteem besproken.

Op de laatste dag staan deelnemers stil bij manier waarop leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen worden ondersteund in een nieuw onderwijssysteem.

De nationale dialoog is de eerste activiteit in een reeks van activiteiten over hervormingen van het onderwijssysteem in ons land.

Speciaal voor de nationale dialoog is dit vrolijke logo ontworpen. Het zal worden gebruikt voor alle documenten en publicaties die verschijnen tijdens dit hervormingsproces. Het logo als geheel heeft een uitstraling van vernieuwing, beweging en geestdrift.

De boeken staan voor educatie en samen vormen ze een trap, als symbool voor een stijgende lijn en groei. De kinderen vormen de doelgroep en staan daarnaast voor blijdschap. Ook de gekozen kleuren hebben een betekenis. Oranje staat voor creativiteit, stimulering, enthousiasme en succes; blauw symboliseert wilskracht, intuïtie en verantwoordelijkheidsgevoel.