Nationaal actieprogramma duurzaam landbeheer stap dichterbij

GFC NIEUWSREDACTIE- Vertegenwoordigers van verschillende sectoren in Suriname hebben zich verzameld voor een cruciale Inceptie Stakeholder Meeting met als doel het Nationaal Actieprogramma (NAP) te ontwikkelen en af te stemmen op het strategische raamwerk van UNCCD 2018-2030, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de bestrijding van landdegradatie.

Deze bijeenkomst markeert een belangrijke stap in de richting van duurzaam landbeheer in het land.

Tijdens de bijeenkomst werden twee cruciale doelstellingen geïdentificeerd als topprioriteiten voor Suriname:

1. Het vergroten van de veerkracht tegen landdegradatie: De aanwezige belanghebbenden erkenden het belang van het versterken van de weerbaarheid van het land tegen landdegradatie, om zo de negatieve effecten van deze uitdaging te minimaliseren.

2. Het behoud van onze kostbare ecosystemen: Het behoud van de rijke biodiversiteit en kostbare ecosystemen van Suriname werd aangewezen als een essentieel aspect van duurzaam landbeheer en het waarborgen van de toekomstige welvaart van het land.

OOK INTERESSANT
'Afrikaanse toestanden' in Suriname: Eigen waterputten graven door beperkte toegang waterleidingnetwerk

De deelnemers waren het erover eens dat het in lijn brengen van het NAP met het strategische raamwerk van UNCCD van cruciaal belang is om duurzaam landbeheer in Suriname te bevorderen. Door het volgen van deze strategische richtlijnen kan Suriname effectiever maatregelen nemen tegen landdegradatie en de gevolgen daarvan beperken.

“Om de gestelde doelen te bereiken, is vastberadenheid, samenwerking en innovatieve benaderingen vereist”, benadrukte een van de deelnemers tijdens de bijeenkomst. “We moeten ons gezamenlijk inzetten om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te behouden voor de huidige en toekomstige generaties.”

OOK INTERESSANT
Oude vete eindigt in een inverzekeringstelling

De Inceptie Stakeholder Meeting heeft een solide basis gelegd voor verdere samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en overheidsinstanties om het Nationaal Actieprogramma te ontwikkelen en uit te voeren.

Door gezamenlijk de uitdagingen van landdegradatie aan te pakken en duurzaam landbeheer te bevorderen, zal Suriname een leidende rol spelen in het behoud van zijn prachtige natuurlijke erfgoed.

De komende maanden zal er intensieve samenwerking plaatsvinden om het NAP verder vorm te geven en concrete acties te identificeren om de gestelde doelen te bereiken.

Suriname blijft vastbesloten om zich actief in te zetten voor het behoud van het milieu en het waarborgen van een duurzame toekomst voor iedereen.