NATIN-studenten leren meer over plantvermeerderingstechnieken

GFC NIEUWS- Om meer te weten te komen over theoretische als praktische plantvermeerderingstechnieken hebben Natin-studenten en begeleiders een bezoek gebracht aan het LVV ressortkantoor te Tamansarie.

Het gaat om drie docenten en 16 studenten van het 2de en 3de leerjaar richting agrarische productie.

De rayonleider van Tamansari, Armand Matdoerijat en assistente, Fadilla Kromomwidjojo hebben samen met de landbouwvoorlichters van het ressort Tamansarie de studenten begeleid en hen voorzien van alle informatie over generatieve alsook de vegetatieve plantvermeerdering. De verschillende technieken zoals oculeren, stekken, enten, afleggen en marcotteren hebben zij ook zelf mogen uitproberen.

De studenten zijn ook wegwijs gemaakt in het composteren. Voor de studenten en de begeleiders was het een hele prettige ervaring. Naar zeggen van de studenten hebben zij nu een beter beeld over de verschillende plantvermeerderingstechnieken.

Matdoerijat en het team van het ressort Tamansarie vonden het ook een genoegen om de NATIN studenten en hun begeleiders te ontvangen en van de nodige informatie te voorzien.

“Voor ons is het ook belangrijk dat we de studenten hebben voorzien van de juiste informatie zodat zij meer belangstelling krijgen voor het vak. Wie weet wordt één of meerdere van de studenten full time agrariër of landbouwvoorlichter.

Overige berichten