fbpx
Natievorming op haar beloop laten

Met grote verontwaardiging heb ik het ingezonden stuk “ reactie op je hoeft je niet te vermengen om Surinamer te zijn” van ene Ah Tjah in GFC Nieuws van 6 juni 2015 gelezen. De reactie is beslist niet gekomen uit de pen van iemand met een goed analytisch vermogen, noch minder van een persoon met een hoog ontwikkeld normbesef en respect voor anders denkenden.

De kernboodschap van de heer Girjasing is: “om Surinamer te zijn, hoef je niet vermengd te zijn”. Nergens en te nimmer heeft de heer Girjasing de Surinamers van Hindostaanse afkomst opgeroepen:
1. om zich verheven te voelen boven anderen en anderen minderwaardig te beschouwen.
2. om het kastensysteem aan te hangen en te consolideren

Waarom Ah Tjah in zijn/haar reactie het Indiase kastenstelsel, dat in haar laatste vorm aan het verdwijnen is, aanhaalt, mag Joost weten. Uit de reactie van deze persoon kan een zekere frustratie worden afgeleid. De reactie is alles behalve fatsoenlijk. Dat Ah Tjah met die ene opmerking van de heer Girjasing allerlei vergelijkingen maakt met het oude kastenstelsel, zegt veel over hoe deze persoon zelf in elkaar zit:

a. geen respect voor anders denkenden
b. geen respect voor andere rassen en culturen
c. geen respect voor universele rechten van de mens
d. geen respect voor zelfbeschikkingsrechten van bepaalde groep uit de samenleving

Weet de persoon van Ah Tjah:
1. waarvoor de initialen van de politieke partijen PL en KTPI staan? PL staat voor Pertjajah Luhur en KTPI staat voor Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil. De namen zijn importen uit Indonesië. Leidt zulks ook tot belemmering van natievorming? Indien ja, waarom maakt Ah Tjah dan de mond niet open?

2. Weet deze persoon dat er in ons land verschillende religiën zijn? Is het bestaan van verschillende godsdiensten een belemmering voor natievorming? Indien ja, zal hij/zij dan de religieuze leiders van het Christendom, het Jodendom, de Islam en het Hindoeïsme oproepen om in het belang van natievorming hun religiën te doen smelten in een godsdienst ?

3. dat overal op de wereld er nog steeds klassen zijn tussen mensen? Rijken, hoogopgeleiden en hooggeplaatsten staan tegenover armen, laagopgeleiden en mensen op de onderkant van de hiërarchische ladder.

4. dat de samenleving bestaat uit een onderlaag een middenlaag en een bovenlaag? En dat de bovenlaag de onderlaag in zeker zin onderdrukt en uitbuit?

5. dat de arme groep onder erbarmelijke omstandigheden moet leven en de welgestelden in weelde ? Heeft deze persoon ooit gepleit om gemengde woonwijken te creëren ? ( een project voor dure koopwoningen en kleine huurwoningen voor de kleine man ).

6. dat de onderlaag van de bevolking een karig loon verdient, terwijl de bovenlaag een riant salaris toucheert? Heeft deze persoon ooit gepleit voor een evenwichtig beloningssysteem voor hoog- en laaggeplaatsten?

7. dat er in de ziekenhuizen het systeem van eerste, tweede en derde klassen wordt gehanteerd? Heeft deze persoon ooit gepleit voor een klas voor elke Surinamer?

8. dat er tijdens de verkiezingscampagne door een bepaalde groep werd gewaarschuwd: als je op V7 stemt, wordt Santokhi president. Werkt deze waarschuwing niet tot belemmering van natievorming? Indien ja, waarom heeft Ah Tjah dan niets over gezegd?

Blijkbaar kijkt de persoon van Ah Tjah niet verder dan zijn/haar neus lang is. Overal op deze wereld bestaan er sinds mensenheugenis allerlei maatschappelijke standen. Het Communisme en het Socialisme hebben geprobeerd de ellenlange kloof tussen de standen te verkleinen. Echter zijn zij bezweken onder zware druk van andersdenkenden. Landen met sterke economieën hebben zich gebundeld in z.g. G7, EU en BRICS. Er is hier sprake van groepsvorming met een bepaald doel.

Het kastenstelsel in India was oorspronkelijk een arbeidersstelsel: mensen met verschillende beroepen werden in verschillende groepen ingedeeld. Door de eeuwen hen kreeg dit stelsel een andere invulling; iemand uit de hoogste arbeidersklasse ( bv leraar ) wilde koste wat kost zijn kinderen in dezelfde klasse behouden, omdat dat een garantie bood voor welzijn, welvaart en macht. Er ontstond een situatie waarin mensen uit hogere klassen zich afscheidden van mensen van de lagere klassen. In zeker zin komt dit nog steeds overal voor, hoogstwaarschijnlijk ook in de wereld van Ah Tjah.

Bij het aangaan van een partnerrelatie let men op een aantal dingen zoals geloof, ras, cultuur, opleiding, huiskleur, lichaamsbouw, financiën en gezondheid. Het is geen abnormale wens/gedachte als ouders met een Christelijke achtergrond graag willen dat hun dochter trouwt met iemand met dezelfde religie. Het is ook billijk dat een medische specialist een partner neemt met een goede ontwikkeling. Waarom is het dan ongewenst als een Surinamer van Hindostaanse afkomst een partner neemt met dezelfde culturele en religieuze achtergrond?

Tussen partners moet er een match zijn. Niemand van buiten heeft het recht om die match te zetten naar eigen hand. Het is de vrijheid van elke burger om een partner te kiezen naar eigen inzichten. Als een Surinamer van Javaanse of Creoolse of Hindostaanse afkomst ervoor kiest om te trouwen met iemand van zijn/haar eigen ras, dan is dat zijn/haar keus. Dat gaat een ander niets aan. En als de keuze valt op iemand van een ander ras, dan is ook dat zijn/haar eigen keus. Ook dat gaat niemand aan.

Zolang er mensen zijn als Ah Tjah die delen van de gemeenschap hun religie, culturele waarden en normen willen afpakken in naam van natievorming, zal er geen natievorming plaatsvinden. Het zijn zulke figuren die natievorming in de weg staan. Natievorming is een proces dat op haar beloop moet worden gelaten. Een ieder die denkt dit proces te kunnen versnellen of vertragen, droomt bij daglicht. De gedachte dat alleen het bestaan van een groep leidt tot natievorming is zeer bekrompen. In Irak wonen mensen die op elkaar lijken, in Syrië, Turkije en Libië ook. Toch moorden groepen uit deze landen elkaar voortdurend uit. Dezelfde huidskleur en hetzelfde haar biedt dus geen enkele garantie voor natievorming.

Eenheid in verscheidenheid is mijn motto.


Jack Mohanlal

Meer nieuws

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…