Nasir Moskee herdenkt 50-jarig bestaan

INGEZONDEN– Op 25 april herdacht de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname het 50-jarig bestaan van haar eerste moskee in Suriname.

De eerste steenlegging van de Nasir moskee, gevestigd aan de Ephraimszegenweg 67 vond plaats in 1961, terwijl de inauguratie plaatsvond op 25 april 1971. De moskee dient momenteel als hoofdkwartier van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in Suriname.

Bij deze gelegenheid werd ook een felicitatieboodschap ontvangen van het toenmalig hoofd van de Gemeente, Hazrat Mirza Nasir Ahmad, de Khalifatul Masih III.

Hij schreef in zijn bericht: “Gefeliciteerd met de inauguratie van de eerste moskee van Ahmadiyya Jamaat (gemeente) in Suriname. Moge Allah de Almachtige deze moskee tot een bron van Goddelijke zegeningen maken voor een ieder, Amen.

In 2006 werd de Nasir moskee volledig gerenoveerd. Het houten dakconstructie werd vervangen door een stalenconstructie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Ayurveda, wetenschap van het leven, nu wekelijks op tv

Daarnaast werden de dakplaten vernieuwd, het plafond van trplex vervangen door pvc schroten en de shutters en schuifdeuren met bij de tijdse aluminium deuren en ramen.

Ook het interieur van de moskee werd vernieuwd. De leden van de gemeente, mannen en vrouwen, hebben ondermeer grote financiële offers gebracht naast offers in andere vormen om dit doel te bereiken.

Over gebedshuizen vermeldt de Almachtige Allah in de Heilige Qor’aan, hoofdstuk 9 vers 18: ‘Alleen hij kan de Moskeeën onderhouden die in Allah en de laatste Dag gelooft en het gebed houdt en de Zakaat (armenbelasting) betaalt en niemand anders vreest behalve Allah. Dezen zijn het die tot de geleiden behoren.’

In hoofdstuk 72 vers 19 wordt verder vermeld: ‘En zeg: “Alle bedehuizen behoren aan Allah; roept daarom niemand naast Allah aan.”

Een van de metgezellen van de Heilige Profeet Mohammad, Hazrat Oesman bin Affan geheten, heeft verteld dat hij de Boodschapper van Allah hoorde zeggen: “Wie een moskee bouwt ter wille van Allah, Allah zal een gelijke huis voor hem bouwen in het Paradijs.” (Bron: Sunan Tirmizi, Kitabus Salaat)

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is de snelst groeiende stroming binnen de Islam. Het is een dynamische internationale beweging voor de herleving van de Islam.

Zij is opgericht in 1889 in Qadian, India en heeft anno 2021 vestigingen in meer dan 206 landen en telt miljoenen leden.

De Ahmadiyya Jamaat is de enige Islamitische organisatie die erin gelooft dat de langverwachte Messias, wiens komst werd voorspeld door profeten van verschillende religien, reeds verschenen is.

Volgens haar is die messias niemand anders dan haar stichter Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem).

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap stelt zich dienstbaar aan de wereldgemeenschap en wijst iedere vorm van kwaad waaronder terrorisme volledig af.

Volgens deze gemeente heeft haar stichter, de Beloofde Messias voor deze tijd, nadrukkelijk verklaard dat het voeren van ‘jihad met het zwaard’ geen plaats heeft in de Islam.

In plaats daarvan leerde hij zijn volgelingen om een vreedzame en intellectuele “jihad van de pen” te voeren voor de verdediging van de Islam.

In lijn met dat doel schreef Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (vrede zij met hem) gedurende zijn leven meer dan 90 boeken en tienduizenden brieven en artikelen, hield honderden lezingen op verscheidene plaatsen. Eveneens voerde hij tal van openbare oftewel publiekelijke debatten met derden.

In Suriname is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap officieel opgericht in november 1956.

Een van de eerste personen die de boodschap van de Ahmadiyyat accepteerde en tot de gemeente toetrad, was de heer Hoseni Badoella.

Hij was een man van weleer die intense liefde had voor zijn religie en gemeente.

Enkele jaren na de toetreding tot de gemeente, besloot hij samen met zijn vrouw en kinderen een nobele doel te realiseren, namelijk het bouwen van een moskee en het schenken daarvan aan de gemeente.

Op 18 juni 1961 vond officieel de eerste steenlegging van de Nasir moskee plaats aan de Ephraimszegenweg te Paramaribo.

Na alle inspanningen in die moeilijke jaren gelukte het de heer Badoella om een eigendomsterrein van 3000 m2 en de door hem zelf gebouwde Nasir moskee erop aan de gemeente over te dragen.

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Overige berichten