fbpx

Nasier Eskak nieuwe directeur Binnenlandse Zaken

GFC NIEUWS- Nasier Eskak is de nieuwe directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Gisteren nam hij formeel over van Putridewi Amatsoemarto. De ondertekening van het protocol van overdracht vond plaats onder het toeziend oog van Biza-minister Bronto Somohardjo en onderdirecteur Jeffrey Joemmanbaks.
Eskak is geen onbekende op het ministerie: hij heeft zich geruime tijd bezig gehouden met het personeelsbeleid en is een van de grote motoren achter het opzetten van het directoraat HRM. Hij vindt het een eer om op dit niveau zijn bijdrage te mogen leveren aan het departement.
Volgens Eskak genieten alle beleidsgebieden prioriteit, maar vanwege de urgentiefase van negen maanden zullen de prioriteiten gerangschikt moeten worden. Hij wil zich bijzonder sterk maken voor het personeelsbeleid. “Aangezien het personeelsbeleid overgeheveld is naar het Directoraat HRM, zal de focus liggen op het administratiefrechtelijk verkeer en het functioneren van de overheid, om deze effectiever en efficiënter te maken”, zei de nieuwbakken Biza-directeur.
Prioriteit geniet ook het verder optimaliseren van de dienstverlening van het Centraal Bureau voor Burgerzaken en de evaluaties van de afgelopen verkiezingen. Ook het Bureau voor Genderaangelegenheden en het Nationaal Archief Suriname zullen onder de loep genomen worden.
Biza-minister Somohardjo en onderdirecteur Joemmanbaks feliciteerden de nieuwe directeur. Zij hebben er het volste vertrouwen in dat hij goed werk zal verrichten. Beide topfunctionarissen van Biza bedankten de gewezen directeur voor haar bijdrage aan het ministerie.
Minister Somohardjo zei zeer tevreden te zijn met de ondersteuning die hij heeft gekregen, sinds hij als bewindsman is aangetreden.

BEKIJK OOK
FOSPA-Suriname vraagt bescherming inheemse gebieden