NAS organiseert werksessies over selectie van overheidsdocumenten

GFC NIEUWS- Het Nationaal Archief Suriname (NAS) is in januari 2018 van start gegaan met het project “Het opstellen van selectielijsten ten behoeve van overheidsorganen.”
Bij dit project heeft het NAS een begeleidende en ondersteunende rol gespeeld, waarbij het Documentatie en Informatievoorziening (DIV)-kader van de ministeries (hoofden DIV en projectleiders) een aanvang moesten maken met het ordenen van de documenten van hun respectieve ministeries.
Sedertdien zijn er verschillende werksessies gehouden, waarbij de overheidsfunctionarissen instructies hebben gehad hoe zij gefaseerd te werk moeten gaan om te komen tot een concept selectielijst.
Thans zijn diverse ministeries gereed om hun documenten te waarderen en selecteren aan de hand van de selectiedoelstelling- criteria zoals vervat in het Staatsbesluit van 21 juli 2017 no. 66.
Het NAS heeft voor het uitvoeren van dit project, ondersteuning ontvangen van prof. Charles Jeurgens die als hoogleraar Archiefwetenschap verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam en diverse onderzoeken heeft verricht op het gebied van waarderen en selecteren van archieven.

Overige berichten