fbpx

NAS organiseert open dag op Archievendag

Sinds 2011 gedenkt het Nationaal Archief Suriname(NAS) de Archievendag. Voor dit jaar is er een open dag gepland voor het publiek en wel op dinsdag 9 juni vanaf 9.00 uur.

Het formeel gedeelte waaronder een toespraak van de nationale archivaris en een presentatie over stamboomonderzoek zullen van 9-10 uur duren. Hierna volgt de opening van een tentoonstelling.

Op 9 juni 1948 werd de International Council on Archives opgericht onder auspiciën van de UNESCO. De International Council on Archives (ICA) heeft tijdens de Algemene Vergadering in november 2007 besloten om een dag te proclameren als Internationale Archievendag en wel op 9 juni. Dit besluit werd door het ICA bestuur en de archiefgemeenschap als geheel goedgekeurd.

De eerste archieven dag werd gehouden in 2008, precies zestig jaar nadat de ICA werd opgericht. De ICA gelooft dat landen die nog geen activiteiten in dit kader organiseren, met deze dag een impuls krijgen om zulks voortaan te gaan doen.

De Archievendag is een geschikte gelegenheid om:

• het publiek bewust te maken van het belang van archieven;
• het sensibiliseren van beleidsmakers van de voordelen van records management voor
goed bestuur en ontwikkeling;
• de publieke en private sector bewust te maken van de noodzaak van het behoud van archieven op lang termijn en de beschikbaarstelling hiervan;
• het bevorderen en onder de aandacht brengen van het grote publiek van de unieke, bijzondere en zeldzame documenten bewaard in archiefinstellingen;
• de verbetering van het imago van archiefinstellingen en het vergroten van hun zichtbaarheid.

Naar meer berichten...