fbpx

NAS en Cultuur werken samen voor behoud Surinaams erfgoed

GFC NIEUWS- Tijdens een bezoek van de directeur van het Directoraat Cultuur, Roseline Daan, aan het Nationaal Archief Suriname (NAS) zijn diverse onderwerpen besproken, waaronder het behoud van het cultuurerfgoed van Suriname.
Er is geconstateerd dat de erfgoedsector in tijden van een economische crisis over het algemeen niet als een prioriteitsgebied wordt beschouwd door de overheid. Het is daarom van belang dat belanghebbenden in deze sector zoveel als mogelijk samenwerken en elkaar ondersteunen.
In dit kader heeft de Cultuur-directeur het verzoek gericht aan het NAS voor ondersteuning bij het conserveren en digitaliseren van het audiovisueel erfgoed dat thans berust bij de afdeling Cultuurstudies van het Directoraat Cultuur.
Dit erfgoed is in de afgelopen jaren (20-25 jaar) opgebouwd door Surinaamse- en buitenlandse onderzoekers die onderzoek hebben verricht naar de ontwikkeling van taal, muziek en cultuur van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname.
Het NAS zal binnenkort een quick scan maken van de collectie, waarna een plan van aanpak zal worden uitgezet voor de overbrenging van het audiovisueel materiaal naar het NAS.
De directeur van het NAS, Rita Tjien Fooh – Hardjomohamad, die tijdens de bespreking werd ondersteund door het onderhoofd van het NAS, Audrey Hofwijks – Koenders en de chef van de sectie Film Video en Audio (FVA), Ricardo Carrot, benadrukten dat het NAS elk initiatief voor het behoud en de ontsluiting van het cultureel erfgoed zal blijven ondersteunen voor zover zij beschikken over de expertise en faciliteiten.
Het directoraat Cultuur valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

BEKIJK OOK
Kinderombudsinstituut zoekt draagvlak voor wet Kinderombudspersoon Suriname