fbpx

Narcisten onder leiders en critici?

INGEZONDEN– Personen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben een onderontwikkeld empathisch- of inlevingsvermogen, blinken uit in egoïsme en egocentrisme, hebben een superioriteitsgevoel en zijn aandachtsgeil en vreselijk afgunstig.

Gedragingen die deze eigenschappen vertonen worden gecategoriseerd onder de vakterm narcisme. Narcisten zijn dus personen die deze narcistische gedragingen tentoonstellen.

Perceptie

Narcisten hebben duidelijk een onrealistisch zelfbeeld, maar desondanks geen problemen met zichzelf, terwijl de omgeving wel. Berouw, schuldgevoelens en zelfreflectie kennen ze niet. Narcisten zijn control freaks, die proberen over alles en iedereen te domineren door anderen te beledigen en voor slecht uit te maken. Dat is hun aard.

Terwijl ze zich wanen in een belevingswereld, waarin hun kijk op alles beter is dan van wie dan ook, lijden ze aan een minderwaardigheidscomplex, zijn ze ziekelijk onzeker en voelen ze zich vaak eenzaam. Vandaar dat ze nooit genoeg aandacht kunnen krijgen.

Bovendien verdragen ze geen kritiek en worden daarbij zelfs boos en agressief; een ieder die hun mening of perspectief niet deelt, wordt voor onkundig, ongeschoold, dom, boosdoener of wat dies meer zij uitgemaakt. Ga maar zelf na of je leiders en critici kent die je onder de noemer van narcisme zou kunnen plaatsen?

In hun perceptie zijn niet zij, maar is de buitenwereld altijd verkeerd, onwetend of slecht, ook al gaat het om hun geliefden, gezin of vrienden. Hun echte zelf is een gevangene, die alleen kan overleven door af te geven op anderen.

Projectie

Narcisten zijn pathologische leugenaars, die altijd gelijk willen hebben, en hun doel heiligt de middelen, bijvoorbeeld, door feiten te verdraaien, te manipuleren en anderen te kleineren; door zich anders voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn; en door onvrede en paniek te zaaien om zichzelf belangrijk te maken, zoals haatzaaierrij en polarisatie.

In feite projecteren narcisten hun minderwaardige gevoelens, onzekerheden en frustraties op anderen om steeds in de belangstelling te kunnen staan, terwijl ze immuun zijn voor de schade die ze aanrichten aan hun omgeving als gevolg van hun leugens, manipulaties, afgunst, wantrouwen, zwartmakerij, onverdraagzaamheid, dominantie en negativiteit. Als je gewetenloos bent, kun je van alles zeggen wat je belieft en proberen een ieder van alles wijs te maken zonder enige schuldgevoelens.

Systemisch denken

Narcisten zijn echter zo zelfingenomen dat ze in tegenstelling tot hun aard heel zelfverzekerd overkomen door te geloven in hun eigen fantasieverhalen, terwijl ze eveneens weglopen met de ideeën van anderen, zogenaamde ‘copycats’. Ken je zulke leiders en critici?

Hierdoor en tevens om andere redenen oefenen narcisten een grote aantrekkingskracht uit op zwakke geesten en proberen ze op deze wijze hun ziekelijke behoefte aan status, macht en leiderschapsposities te realiseren.

Hoe wil je met grootheidswaan, een antisociale attitude en een minderwaardigheidsgevoel een duurzame opbouwende bijdrage leveren?

Kijk maar hoe wij geteisterd worden door haatzaaierrij, polarisatie, radicalisering, extremisme en vandalisme. Deze symptomen zijn namelijk indicatief voor een ad-hoc en corruptief beleid, slechte voorbeeldfuncties en negatieve economische, sociaal-culturele en ecologische omgevingsfactoren; ergo, inclusief narcistische leiders en critici.

Suriname is in dit verband ook niet gebaat bij gelukzoekers, evenmin uit de diaspora, die via ongeoorloofde wegen aanzien en kapitaal hier willen komen verwerven!

Zulke personen zijn slechts gefocust op zichzelf, machtsverwerving, – uitoefening en – behoud, alsook andere enge belangen, waardoor systemische veranderingen niet plaatsvinden. En zolang ons politiek-bestuurlijke systeem niet fundamenteel verandert, is er geen vooruitzicht op verbetering.

Geen enkel land kan duurzame ontwikkeling teweegbrengen met een nepotistisch, corruptief en verspillend beleid, waarin belangenverstrengeling troef is.

Evenzo kan geen enkel land duurzame ontwikkeling teweegbrengen wanneer leiders, critici en het electoraat geloven in personen in plaats van vertrouwen te stellen in systemen, technologie en kunstmatige intelligentie. Het geloof in personen is trouwens een vorm van satanisme is.

Dr. Roy I. Bhikharie, PhD
Eerst het Volk, dan de Rest