fbpx

NAR bespreekt effecten Covid-19 op verslavingszorg met actoren

GFC NIEUWS- In het kader van de Internationale dag tegen de productie, handel, gebruik en misbruik van illegale drugs op 26 juni heeft de Nationale Anti-Drugsraad (NAR) woensdag een zoommeeting gehouden met belangrijke stakeholders van de primaire en tertiaire drugspreventie.
Deze meeting had als thema : Covid-19 en Verslavingszorg. Glenn Uiterloo, voorzitter van de NAR, ging in op de belangrijke verworvenheden van de afgelopen NAR-periode (mei 2017 – 2020). Tevens benadrukte hij het belang van de implementatie van de Covid-19-maatregelen ter bescherming van de cliënten en het personeel van behandelinstellingen.
De NAR vult deze slogan aan met “Better knowledge for better care, preventie en beleid” is niet mogelijk zonder een evidence based benadering. Onderzoek dient ter ondersteuning van het beleid en de te ondernemen stappen.
In het “nieuwe normaal” van Covid-19 heeft ons land bepaalde maatregelen getroffen die niet altijd het recht van de hulpbehoeftigen dient. Verslaafden hebben recht op gezondheidszorg in het algemeen en verslavingszorg in het bijzonder. In de regio heeft zeker 1 land verslavingszorg als een essentieel dienst aangemerkt, jammer genoeg is dat niet het geval in ons land.
Op 23 juni heeft de coördinator van het Suriname Drugs Netwerk ( SURENDU) deelgenomen aan een internationale meeting van de National Institute on Drug Abuse in America waarbij zij de resultaten van een recente cannabis onderzoek heeft gepresenteerd.
Een van de zorgpunten blijkt het groeiend gebruik van cannabis onder jongeren in de leeftijdsgroep 15-35 jaar.
Uit de analyse van de groep behandelde cliënten in 2019 is gebleken dat de meeste cliënten behandeling zochten tegen cannabisverslaving, daarna tegen alcohol- en crack cocaine verslaving. Daarnaast werd in mindere mate behandeling gezocht tegen cocaïne in poedervorm, methamphetamine en heroine. De jongste gebruiker was 9 jaar oud.
Tijdens een recente webinar van de PAHO in samen werking met de OAS is onder andere het volgende ook gepresenteerd:
Gevolgen van COVID-19 maatregelen voor verslaafden:
1 Social distancing, versterkt en vergroot eenzaamheid en isolatie
2. Lockdown, verhoogde stress en angst, verminderde economische activiteit, werkloosheid, mogelijke toename huiselijk geweld en kindermishandeling, het gebruik geschied nu in huis en geen rust en veilige plekken meer in huis
3. Veranderde communicatie en sociaal leven, meer telefoon, apps en sociale platformen
4. Paniek inkopen en opslaan, meer kopen dan men nodig heeft – alcohol en andere drugs : meer gebruik
Tips voor ouders van de United Nations on Drugs and Crime:
1. Listen First : besteed meer “quality time” met de kinderen en geef hun uw onverdeelde aandacht
2. Geef hen meer complimenten, dit versterkt hun zelf waarde
3. Zet duidelijke regels, blijf kalm bij overtreding en aan wat de consequenties zijn
4. Weet wat de plannen van uw kinderen, waar ze zijn en met wie
5. Doe mee aan een van de aangeboden ouder programma’s van de UNODC ( www.unodc.org)
6. Toon interesse in verschillende topics, informeer jezelf en deel de informatie.

BEKIJK OOK
ABOP erkent bijzondere rechten Inheemsen en Javanen vanwege achtergestelde posities