NAKS vraagt om herziening Sranantongo spelling

Sranantongo de Taal van Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- De officiële Sranantongo spelling van Suriname is gebaseerd op de Spellingsresolutie van 1986.

Sinds 1986 is er veel veranderd op het gebied van de wijze waarop Surinamers in Suriname en in de diaspora invulling geven aan de spelling. Er was daarom grote behoefte aan de wijziging van de overheidsspellingsresolutie, die reeds 37 jaar oud is.

NAKS heeft zich de afgelopen jaren bijzonder ingezet voor de aanpassingen van de officiële Sranantongo spelling en diende in april 2021 een voorstel tot wijziging in bij de minister van Onderwijs.

Het Ministerie van Onderwijs, directoraat Cultuur heeft positief gereageerd op het verzoek van NAKS, om de spelling van het Sranantongo te herzien.

Hiertoe heeft de minister na Advies van de Nationale Taalraad Suriname, op 23 februari 2023 een Commissie Spellingherziening Sranantongo geïnstalleerd.

De Spellingherziening Commissie ging namens de overheid verder aan de slag en is nu zover om het voorlopige resultaat met Sranantongo kenners en geïnteresseerden in de samenleving te bespreken en hen te consulteren daarover.

OOK INTERESSANT
Overvloed aan kritiek op Santokhi, maar een schrijnend gebrek aan oplossingen

Daarbij zal er nauw samengewerkt worden met NAKS die zich reeds jarenlang beijvert voor deze noodzakelijke veranderingen.

Op 8, 15 en 22 juli 2023 zullen de Organisatie NAKS en de Commissie Spellingherziening Sranantongo, gezamenlijk webinars organiseren om informatie te verschaffen over de voor te stellen wijzigingen en toevoegingen van de Sranantongo spellingsresolutie van 1986.

Op de drie genoemde zaterdagmiddagen zal mevrouw dr. Renata de Bies, voorzitter van de ministeriele commissie, de wijzigingen en toevoegingen online presenteren.

Geïnteresseerden kunnen deelnemen door zich vooraf hiertoe te registreren. Er zal ruim gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Door deel te nemen aan deze drie webinars – waarvoor men zich overigens afzonderlijk moet registreren – kunnen deelnemers bijdragen aan de totstandkoming van het lang verwachte voorstel tot herziening van de spelling van het Sranantongo.

Er volgen via NAKS nog nadere informaties over de wijze van registratie.

De Commissie hoopt in augustus het aldus ontstane en verscherpte voorstel aan te kunnen bieden aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

OOK INTERESSANT
Duitse regering neemt afscheid van Airbus A340 na reeks pechincidenten