NAKS hamert op uniformiteit in spelling ‘Sranantongo’

GFC NIEUWSREDACTIE- Vrijdag zal de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, uit handen van de voorzitter van NAKS, Siegmien Staphorst, en de voorzitter van de door NAKS ingestelde ‘Commissie Sranantongo Spelling’, Eline Graanoogst, het adviesrapport getiteld “Sranantongo; naar uniformiteit in de spelling”, ontvangen.

Het is de bedoeling om het eindresultaat van de door voornoemde commissie verrichte evaluatie onder de aandacht van het ministerie te brengen met het verzoek dat de minister c.q. de regering aan de hand van de gedane aanbevelingen in het rapport, passende maatregelen treft voor een eenduidig Sranantongo spellingsysteem.

Hoewel de spelling van het Sranantongo officieel middels een resolutie in 1986 is vastgesteld, blijkt in de praktijk dat daar niet de hand aan wordt gehouden en dat in documenten en geschriften uiteenlopende spellingen worden gehanteerd.

NAKS hoop met dit Adviesrapport een constructieve bijdrage te hebben geleverd om te geraken tot een structurele aanpak van het probleem van de Sranantongo spelling, gericht op een gezonde ontwikkeling van deze taal, die een verbindende factor is voor Surinamers.

Het feit dat naast NAKS er ook diverse andere individuen, werkgroepen, organisaties en Sranantongo deskundigen in zowel Suriname als in Nederland bezig zijn met onder andere onderzoek, het ontwikkelen van woordenlijsten en het vast leggen van schrijfwijzen, rechtvaardigt de roep tot een eenduidige aanpak door de overheid.

Overige berichten