fbpx

NAKS eert 12 voorbeeld Surinamers

GFC NIEUWSREDACTIE- NAKS zal op 23 november de NAKS-Iconenkalender 2022 aan het Surinaams publiek presenteren.

Middels de NAKS-Iconenkalender worden jaarlijks 12 Surinamers geëerd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname, allen vanuit een andere invalshoek.

Een belangrijk project voor de Surinaamse historie, het behoud van de Surinaamse Afro-Surinaamse cultuur en nationaliteitsbeleving.

De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Sranantongo om zodoende het gebruik van deze taal te promoten. Een passende “odo” die per icoon geplaatst is moet zorgen voor bewustzijn over dit stukje cultureel erfgoed.

Bij de keuze van de iconen is naast hun bijzondere prestaties en bijdrage aan de nationale cultuur en nationale ontwikkeling, ook gelet op genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal mannelijke en vrouwelijke iconen.

Er is ook bewust gekozen voor een aantal bijzondere Surinamers die nog in leven zijn omdat NAKS van mening is dat helden ook gedurende hun leven de eer moeten krijgen die hen toekomt.

Ook is een videopresentatie gemaakt waarin elk der iconen verder belicht wordt. Op 23 november, de dag van de launch, zal ook de opening plaatsvinden van een expositie over deze twaalf voorbeeldpersonen.

De planning is om ook een scholenprogramma uit te voeren waarbij de iconen, de kalender en de expositie een centrale rol zullen vervullen en waarbij de jeugd geïnformeerd zal worden over belangrijke Surinamers uit de eigen historie, de Surinaamse taal en de Surinaamse odo. De scholieren expositie duurt van 29 november tot en met 10 december.

BEKIJK OOK
PAHO viert 120 jaar gezondheidsbevordering in de regio

Bijzonder bij deze 5e editie van de NAKS Iconen kalender is het engagement van het bedrijfsleven middels het plaatsen van advertenties op de Iconenkalender.

De kalenders zullen verkocht worden via NAKS Suriname en NAKS Nederland, via VACO en Readytex en andere nog nader aan te geven adressen. Ook via de facebook pagina van NAKS kunnen bestellingen geplaatst worden.

Er is ook een videoproductie in de maak waarbij jongeren op hun eigen manier de iconen zullen presenteren aan de jeugd. Hiermee wordt beoogd jongeren breed te informeren over Surinaamse voorbeeldpersonen zodat zij meer waardering ontwikkelen voor het eigene en zich niet uitsluitend hoeven te spiegelen aan buitenlandse voorbeeldpersonen.

De Sranantongo Werkgroep van NAKS heeft samen met het EUFRIE Documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse Cultuur een bijzondere bijdrage geleverd aan het welslagen van dit mooie project, waarbij in de periode van vijf jaar reeds 60 voorbeeldpersonen aan het publiek zijn gepresenteerd.

Het streven is om deze voorbeeldpersonen een plek te geven in de Surinaamse geschiedenisboeken.