fbpx
Nabeschouwing Gaama Aboikoni bij viering eerste Saamaka Daka

GFC NIEUWS- Eerst en vooral wil ik het hele Surinaamse volk, maar de Saamaka in het bijzonder, feliciteren met de viering van de Saamaka Daka, de herdenking van de ondertekening van de Vredestraktaten op 19 september 1762.

Hele positieve berichten hebben mij hier in de residentie te Asindo’opo bereikt. Naast het feit dat ik de Surinaamse regering en de organisatoren mijn oprechte dank voor deze erkenning wil kenbaar maken, wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om ook een nabeschouwing te plaatsen.

Ik feliciteer iedereen omdat het een aangelegenheid is die het hele Surinaamse volk raakt en aangaat. Want die dag, 257 jaren geleden, kenmerkt de overwinning van de menselijkheid op de onmenselijkheid. Dat is iets wat ieder van ons in Suriname en onze kinderen en kindskinderen aanbelangt.

Op die dag herdenken wij de strijd en het offer van de Saamaka voorouders. De strijd tegen een systeem dat zich in stand hield en groeide vanwege uitbuiting, onderdrukking en ontmenselijking. Dat is het maatschappijmodel dat slavernij exploiteerde, natuur vernietigde, genocide pleegde en volkeren uitbuitte. Slechts om zich met goederen te verrijken.

Onze voorouders hebben dat model, dat systeem, herkend als de ware oorzaak van hun situatie en van hun broeders en zusters in slavernij. Zij hebben verbeten gestreden tegen de verdedigers van dit systeem, hun bloed en leven latend.

Hierdoor hebben zij offers gebracht. Vaak het hoogste offer, hun leven. Zij offerden zich voor vier specifieke waarden die vandaag de dag de grondsteen zijn van de Saamaka beschaving. Dat is in de eerste plaats vrijheid. Vanzelfsprekend is dat primair bevrijding uit gevangenschap van zichzelf en anderen, de fysieke vrijheid. Maar evenzeer ging het om geestelijke vrijheid.

Zij offerden zich om, naar eigen inzicht en in vrijheid, hun menselijkheid en cultuur te kunnen beleven. Obia en de voorouders boden hen de spirituele vrijheid, de tweede zaak waarvoor zij zich offerden.

Het derde gegeven is de autonomie en de vrijheid om in je eigen levensbehoeften te mogen voorzien. Vandaag draait dat vooral om voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit.

Een volk dat in zijn behoeften afhankelijk is van buitenstaanders is immers een zwak en kwetsbaar volk. Onze voorouders leerden leven in het bos en voorzien in al hun behoeften. Dat is de derde vrijheid.

Als vierde offerden zij zich voor de vrede voor zichzelf, hun kinderen en kindskinderen. Want zij begrepen als geen ander dat een volk slechts sterk kan worden in tijd van vrede. Meer dan 100 jaren vervolging in het bos hadden dat wel duidelijk gemaakt.

Vrijheid, cultuur, voedselzekerheid en vrede vormen nog steeds de fundamentele waarden van de Saamaka gemeenschap. Dat is waarvoor onze voorouders zich offerden.

De dag dat die offers eindelijk werden beloond is 19 september 1762. Maar toch had de ondertekening van de Vredestraktaten een wrange bijsmaak.

Enerzijds was er grote vreugde over de afgedwongen vrede, maar anderzijds legde zij verplichtingen op. De Traktaten stipuleerden dat de vrije bosnegers niet langer andere slaven mocht bevrijden en ontvluchtte slaven niet mochten worden opgevangen. Iets wat niet altijd zo letterlijk werd opgevolgd maar zeker indruiste tegen de mentaliteit van de vrije bosnegers.

19 september 2019. Voor het eerst een Saamaka Daka in Suriname. We vieren en feesten. Dat is goed. Maar op deze dag is het ook gepast te bezinnen over de kracht van de eerste voorouder die nabij de Casiwinicakreek het bos invluchtte. Zijn drang naar vrijheid was zo groot dat zijn “obia en winti” anderen aanzette zijn voorbeeld te volgen en hij zo de vrijheidsstrijd inluidde.

Bezinning op het waarom van deze dag dwingt ons ook te beschouwen waar wij als Saamaka vandaag staan in onze erkentelijkheid en dankbaarheid voor het offer van de voorouders.

Hanteren wij die fundamentele waarden nog als kompas voor ons handelen en ons leven? Of hebben we ons ongemerkt in geestelijke en fysieke gevangenschap en slavernij laten lokken?

Zijn we vandaag de dag deel geworden van een maatschappijmodel waarvan natuurvernietiging, sociale uitbuiting en ontmenselijking nog steeds de onderliggende waarden vormen?

Ik nodig daarom iedere Saamaka en iedere Surinamer uit om vanwege deze Saamaka Daka dit ook in zichzelf te onderzoeken. Immers hebben wij allen er baat bij om de overwinning van de menselijkheid op de onmenselijkheid, als mogelijkheid levend te houden. Zelfs al vraagt dat het hoogste offer. Dat is in het belang van onszelf, onze kinderen en kindskinderen.

Ik wens iedereen de kracht en moed om voor het eigen leven de juiste keuzen te maken.

Gaama Albert Aboikoni

Meer nieuws

Bond Universiteit zet beraad voort

GFC NIEUWS- De Werknemers Federatie Universiteit (WFU) zegt dat het beraad dat donderdag 15 oktober is ingegaan, wordt voortgezet. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…