fbpx
Naar een productief Suriname

Ik heb heel vaak de neiging te denken dat een deel van onze Surinaamse broeders en zusters, door de incidentele waarneming van hagel in Suriname, denken dat er een koude periode zal aanbreken, waardoor zij, vooruitlopend op deze periode, zonder aarzelen reeds in een diepe winterslaap zijn gevallen.

Jammer dat zij ruim 1 maand voor de verkiezingen van 25 mei nog niet kunnen ontwaken om de feiten van de haast afgelopen vijf jaren op een rijtje te plaatsen ter evaluatie voor het belangrijk te nemen besluit voor en op de dag van de algemene vrije en geheime verkiezingen.

Jammer genoeg ziet men nog niet in dat de door ons positief geïnterpreteerde en herhaaldelijk beloofde beleidspunten, een totaal andere wending hebben genomen.

Om maar enkele voorbeelden te noemen:

1. het creëren van duurzame werkgelegenheid; er is inderdaad werkgelegenheid gecreëerd in het beroepen vak “criminaliteit”.

2. investeren in de vaardigheden van de laagopgeleiden over het heel land; de investering in de vorm van het gevoerd beleid heeft erin geresulteerd dat een deel van de laagopgeleiden zich heeft ontwikkeld tot “Meester in het plegen van criminele daden” (lees; verruwing van de criminaliteit).

3. Suriname wordt Voedselschuur van het Caribisch gebied; De voedselschuur staat er zeer waarschijnlijk al, maar vanwege gebrek aan productie van voedselproducten, worden de producten van de schappen van onze winkels gehaald, waardoor wij als burgers vaak lege schappen aantreffen in de winkels.

4. Welvaart en welzijn voor onze binnenlandse bewoners; Gelukkig dat onze binnenlandse broeders, ondanks het destructief beleid van de huidige regering, er wel nog zijn en wel nog varen in hun creatieve boten/korjalen.

Velen onder ons zullen wel zeggen dat heel veel andere zaken zijn gerealiseerd, zoals: de drie sociale wetten, verhoogde kinderbijslag, verhoogde AOV, verbeterde infrastructuur en het sociaal huisvestingsprogramma van de overheid. Bij de sociale wetten zijn er nog zoveel onduidelijkheden en onvolkomenheden, dat door zowel de verzekeringsmaatschappijen als de ondernemerswereld, kanttekeningen worden geplaatst.

Met de voorkennis dat gesubsidieerde babymelk on hold zou worden gezet vanwege een opgelopen achterstand bij de overheid van ruim SRD 15 miljoen, is kinderbijslag verhoogd met dien verstande dat wij dan wel zullen moeten opdraaien voor de kosten van SRD 16 in plaats van SRD 4,75 per blik babymelk.

Verder dienen wij ons ook af te vragen hoe de betalingsachterstanden bij AZP en STVS deels doch tijdelijk zijn ingelopen. Zijn de daartoe benodigde financiële middelen soms vrijgemaakt door een interne lening van de overheid bij een welbekend parastataal bedrijf?

Feit is en blijft dat de overheid er niet in is geslaagd het overgrote deel van haar beloften waar te maken. Waarom? Zeer waarschijnlijk ook alweer vanwege “gewijzigde beleidsinzichten”?

De vragen die wij, burgers van Suriname, aan onszelf moeten stellen zijn: Wat wordt ons nu beloofd? Zullen ze het dit keer wel waarmaken? Of zullen de doelstellingen alweer gewijzigd worden onder het mom van gewijzigde beleidsinzichten?

Een ander feit is dat Suriname de haast afgelopen vijf jaren geen productie heeft gekend. De meeste projecten die zijn uitgevoerd, waren reeds voorbereid tijdens de vorige regering.

Verder krijgen wij steeds te horen dat de huidige regering “rommel’ van de vorige heeft overgenomen en dus eerst dat rommel diende/dient op te ruimen. Gemakshalve ben ik bereid, te accepteren dat er inderdaad “rommel” is achtergelaten.

Maar…….wil ik me erbij haasten te vermelden dat met kunst en creativiteit, de huidige regering erin is geslaagd, van dat rommel een hele puinhoop te maken, dat verspreid ligt over het heel land. In het belang van onze volksgezondheid, dienen wij deze puinhoop op te ruimen en op een verantwoorde manier op te bergen en te verwerken.

Het opruimen en opbergen creëert werkgelegenheid en de verwerking op een milieuvriendelijk gerichte manier, zoals recyclen, die internationale ondersteuning geniet, garandeert werkgelegenheid.

Mijn oproep aan de samenleving, om alle feiten in overweging te nemen en indien nodig te heroverwegen, alvorens uw keuze te maken op 25 mei a.s. voor de komende vijf jaren.

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, onze medeburgers en uiteindelijk voor het lot van Suriname.

Ik kies voor een productief Suriname!

Fatehmahomed M.I.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.