fbpx
Naam Lions Club Wanica misbruikt voor illegale inning gelden

GFC NIEUWS- Lions Club Wanica heeft deze week aangifte gedaan tegen een persoon die de naam van de organisatie valselijk gebruikt voor het innen van gelden.

Dit gebeurde nadat de organisatie erachter kwam dat de naam van de club misbruikt wordt door middel van listige kunstgrepen om gelden op te halen bij delen van het Surinaams volk.

“Wij zijn erop geattendeerd door alerte burgers en fellows van andere clubs dat een man die gebruik maakt van de naam ‘Akash Jagroe’ (let wel het is ons nog niet duidelijk dat dit zijn echte naam is) en aangeeft mede namens ene heer “Singh” te handelen gewapend met een valse brief, waarop het logo van Lions Club International en het Leo logo geplaatst zijn, bedrijven en niets vermoedende burgers benadert voor gelddonaties.

“In dit schrijven wordt verwezen naar een kerstproject, welke zogenaamd voor bejaarden georganiseerd wordt. Dit is een volslagen leugen,” laat de organisatie weten.

Deze personen hebben reeds slachtoffers gemaakt en hebben zich dan ook schuldig gemaakt aan strafbare feiten, wordt benadrukt.

“Lions Club Wanica tolereert noch accepteert dat criminelen haar goede naam en reputatie misbruiken en derden benadelen op welke wijze dan ook.

“Alle informatie is welkom. Indien u eventueel beeld – of audiomateriaal heeft verzoeken wij dat u die ons eveneens doet toekomen zodat wij de politie kunnen assisteren in het opsporen en arresteren van deze personen. Wij hebben reeds bruikbaar bewijs, maar meer is altijd beter. Wij blijven aanhouden en hebben onze deskundige fellows op dit gebied aan het werk gezet en de daders zullen gepakt worden.

“Wij attenderen een ieder erop dat deze persoon of personen die gebruik maken van dit schrijven niet verbonden zijn aan Lions Club Wanica en dat Lions Club Wanica voor dit jaar geen projecten meer heeft om uit te voeren. Laat u zich niet misleiden door de listige kunstgrepen van deze of gene.

“Een fotokopie van dit berucht schrijven wordt aangehecht aan deze mededeling, zodat eenieder hiervan kennis kan nemen en zichzelf beschermen. Wij hechten ook foto’s van de dader en zijn voertuig (kentekenplaat nummer 78-43 TP) alsook een video-opname van de dader aan.

“Wij doen een beroep op eenieder die meer info kan geven over deze persoon om zo snel als mogelijk contact op te nemen met onze club en het korps politie Suriname.

“Vanwege het feit dat de naam van onze club gebruikt is in deze onsmakelijke kwestie achtten wij van Lions Club Wanica het meer dan noodzakelijk om de gemeenschap te informeren, waarschuwen en alert te houden, ter voorkoming van nog meer slachtoffers.

“Wij attenderen u evenwel erop dat de namen die hier genoemd zijn, de namen zijn die feitelijk gebruikt worden door desbetreffende personen. Voor alsnog benadrukken wij dat het bij ons op dit moment onbekend is als het om de ware identiteit van de daders gaat in casu.

“Wij doen een dringend beroep op eenieder daarom ook uitdrukkelijk hiermee rekening te houden en met geboden voorzichtigheid te werk te gaan indachtig dat deze informatie eveneens niet op juistheid gebaseerd kan zijn.

“Indien de identiteit van desbetreffende personen eveneens onterecht gebruik wordt door desbetreffende criminelen, vragen wij dat deze personen niet alleen contact met ons opnemen, maar ook met het Korps Politie Suriname”, aldus het bestuur van Lions Club Wanica.

Meer nieuws

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…