fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Naam Lions Club Wanica misbruikt voor illegale inning gelden

GFC NIEUWS- Lions Club Wanica heeft deze week aangifte gedaan tegen een persoon die de naam van de organisatie valselijk gebruikt voor het innen van gelden.

Dit gebeurde nadat de organisatie erachter kwam dat de naam van de club misbruikt wordt door middel van listige kunstgrepen om gelden op te halen bij delen van het Surinaams volk.

“Wij zijn erop geattendeerd door alerte burgers en fellows van andere clubs dat een man die gebruik maakt van de naam ‘Akash Jagroe’ (let wel het is ons nog niet duidelijk dat dit zijn echte naam is) en aangeeft mede namens ene heer “Singh” te handelen gewapend met een valse brief, waarop het logo van Lions Club International en het Leo logo geplaatst zijn, bedrijven en niets vermoedende burgers benadert voor gelddonaties.

“In dit schrijven wordt verwezen naar een kerstproject, welke zogenaamd voor bejaarden georganiseerd wordt. Dit is een volslagen leugen,” laat de organisatie weten.

Deze personen hebben reeds slachtoffers gemaakt en hebben zich dan ook schuldig gemaakt aan strafbare feiten, wordt benadrukt.

“Lions Club Wanica tolereert noch accepteert dat criminelen haar goede naam en reputatie misbruiken en derden benadelen op welke wijze dan ook.

“Alle informatie is welkom. Indien u eventueel beeld – of audiomateriaal heeft verzoeken wij dat u die ons eveneens doet toekomen zodat wij de politie kunnen assisteren in het opsporen en arresteren van deze personen. Wij hebben reeds bruikbaar bewijs, maar meer is altijd beter. Wij blijven aanhouden en hebben onze deskundige fellows op dit gebied aan het werk gezet en de daders zullen gepakt worden.

“Wij attenderen een ieder erop dat deze persoon of personen die gebruik maken van dit schrijven niet verbonden zijn aan Lions Club Wanica en dat Lions Club Wanica voor dit jaar geen projecten meer heeft om uit te voeren. Laat u zich niet misleiden door de listige kunstgrepen van deze of gene.

OOK INTERESSANT
Bill Pryor Instituut presenteert lezing over spiritualiteit en politiek

“Een fotokopie van dit berucht schrijven wordt aangehecht aan deze mededeling, zodat eenieder hiervan kennis kan nemen en zichzelf beschermen. Wij hechten ook foto’s van de dader en zijn voertuig (kentekenplaat nummer 78-43 TP) alsook een video-opname van de dader aan.

“Wij doen een beroep op eenieder die meer info kan geven over deze persoon om zo snel als mogelijk contact op te nemen met onze club en het korps politie Suriname.

“Vanwege het feit dat de naam van onze club gebruikt is in deze onsmakelijke kwestie achtten wij van Lions Club Wanica het meer dan noodzakelijk om de gemeenschap te informeren, waarschuwen en alert te houden, ter voorkoming van nog meer slachtoffers.

“Wij attenderen u evenwel erop dat de namen die hier genoemd zijn, de namen zijn die feitelijk gebruikt worden door desbetreffende personen. Voor alsnog benadrukken wij dat het bij ons op dit moment onbekend is als het om de ware identiteit van de daders gaat in casu.

“Wij doen een dringend beroep op eenieder daarom ook uitdrukkelijk hiermee rekening te houden en met geboden voorzichtigheid te werk te gaan indachtig dat deze informatie eveneens niet op juistheid gebaseerd kan zijn.

“Indien de identiteit van desbetreffende personen eveneens onterecht gebruik wordt door desbetreffende criminelen, vragen wij dat deze personen niet alleen contact met ons opnemen, maar ook met het Korps Politie Suriname”, aldus het bestuur van Lions Club Wanica.