Na twee jaar staat HVB nog steeds achter hervormings- en vernieuwingsgedachte

GFC NIEUWS- Op 28 oktober 2017 is het precies twee jaren geleden dat de politieke organisatie Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) werd geproclameerd.

De oprichting was het logisch gevolg van de politieke stap die grote delen van het kader van de Pertjaja Luhur had genomen in 2015 met als inzet verjonging en vernieuwing met het oog op de toekomstperspectieven van de partij.

De HVB is inmiddels uitgegroeid tot een respectabele en autonome politieke organisatie die geboren in een tijd van economische crisis, hervorming op een aantal gebieden tot haar speerpunt heeft geadopteerd.

Beleidsgebieden die eigenlijk al lang hervormd moesten worden en een remmende invloed hebben op versnelde economische en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname.

Zo behoren (voortgaande) hervorming van het onderwijs, de gezondheidszorg, het belastingstelsel, het gronduitgiftebeleid, het ondernemingsklimaat en de publieke sector tot een hoge prioriteit. Als kernwaarden van de partij behoren integriteit, transparantie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit.

Als de eerste politieke organisatie heeft de partij de zittingstermijn van de voorzitter statutair gebonden aan een maximale zittingsperiode van 10 jaren (Mike Noersalim) daarbij geflankeerd door de politiek leider (Raymond Sapoen).

In de afgelopen periode heeft de partij in haar open communicatie met de gemeenschap zich laten leiden door een ontwikkelingsvisie die bekend staat als de 3 0″s: O plus O is O, namelijk Onderwijs plus Ondernemerschap is Ontwikkeling.

Richtinggevend aan dit concept is de partij inmiddels bekend om haast kosteloze ICT en Hydroponic-trainingen die voor alle belangstellenden in stad en district toegankelijk zijn.

De HVB maakt zich momenteel op voor deelname aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen op 25 mei 2020 en wenst van deze gelegenheid gebruik te maken om een ieder te bedanken die zich heeft ingezet om ondanks de vele tegenslagen, barrières en ook persoonlijke aanvallen, de partij te vormen en te hervormen tot wat de partij nu is.

“Een trotse en ambitieuze partij die altijd een constructieve bijdrage zal leveren aan s’l ands ontwikkeling. Een jonge gedreven partij die verbindingen maakt tussen jong en oud, tussen rijk en arm, tussen man en vrouw, moslim en christen, progressieven en conservatieven,” voert de partijleiding aan.

Ter gelegenheid van haar jaardag heeft de partij gemeend dit niet onopgemerkt te laten passeren en heeft een aantal activiteiten gepland.

Vrijdag werd er een Jongerenmanifestatie gehouden op het Indramayu Sportcomplex waar de jongerenleiders van de HVB zijn gepresenteerd aan de gemeenschap.

Zondag wordt een Family Day georganiseerd met sport en spel op het Real Java Sportcomplex te Lelydorp.

Op maandag 28 oktober wordt in het partijcentrum een dankdienst gehouden waar er tevens een aantal hardwerkende HVB’ers een oorkonde zullen ontvangen.

Naar de samenleving toe hebben de diverse partijstructuren een speciale “At Your Service” programma waar vooral de sociaal kwetsbare groepen op een passende manier worden bedacht.

De herdenkingsactiviteiten worden op 2 november in Nickerie afgesloten met een massameeting in het partijcentrum.