fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Na 40 jaar eindelijk positieve ontwikkeling in dossier AOW-gat

GFC NIEUWS- Op 27 oktober is tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer de motie van het Kamerlid Steven van Weyenberg (D66) met ruime meerderheid aangenomen.
Deze motie, inhoudende het verzoek aan de regering tot het instellen van een adviescommissie van wijzen; die moet nagaan welke juridische grondslagen gehanteerd kunnen worden om de ex-Koninkrijksgenoten tegemoet te komen in hun onvolledige AOW opbouw.
De motie werd eerder aangekondigd tijdens het Notaoverleg van de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie krijgt de opdracht om vóór de verkiezingen met een rapport uit te komen.
Kamerleden hebben zich gecommitteerd aan het feit dat ook tijdens de volgende kabinetsonderhandeling het AOW-gat Surinamers(ex) Rijksgenoten besproken zal worden. De afvaardiging van Stichting HOOB (voorheen AOW SurNeds) en aanwezige betrokkenen volgden in spanning de stemming vanaf de publieke tribune. Na de stemming waren de emoties op de gezichten van deze mensen duidelijk te zien.
Stichting HOOB heeft veel geïnvesteerd, en is daarom opgelucht, blij en vooral voorzichtig optimistisch met dit resultaat. In deze complexe materie heeft HOOB zich goed verdiept waardoor het mogelijk is om ook bij de implementatie van de motie een adequate bijdrage te kunnen leveren. H
OOB zal zich inzetten om de opgedane kennis en expertise die eigenlijk in meer dan 40 jaar is opgebouwd, gebruikt zal worden bij het zoeken naar oplossingen.
HOOB roept alle betrokken partijen die een bijdrage willen en kunnen leveren op, om zich in een platform te bundelen. Dit kan door een constructieve samenwerking, ter ondersteuning van de commissie bij het zoeken en vinden van een oplossing.
Stichting HOOB blijft gefocust op realisatie van haar doelstellingen en zal U consistent informeren over de stand van zaken.

OOK INTERESSANT
OW start pilotproject ‘Het handmatig ophalen van kanalen’