Na 2 jaar weer Surinaamse vlag te zien op terrein Directoraat Cultuur

GFC NIEUWSREDACTIE- Zondag 15 augustus bestond het Directoraat Cultuur 41 jaar.

Vanwege de heersende Covid-19-pandemie werd deze dag op bescheiden schaal gevierd.

Reeds twee jaar wordt de vlag niet gehesen op het terrein aan de Grote Combeweg.

Om dit in ere te herstellen heeft de onderdirecteur Clifton Braam in samenspraak met directeur Roseline Daan, besloten dat op de jaardag van het Directoraat deze verplichte handeling, op heel plechtige manier met militair eerbetoon, zal worden hersteld.

Het hijsen van de vlag is een nationaal symbool van vaderlandsliefde maar behelst ook een stuk culturele normen en waarden, stelt Braam stellig.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Tragisch: peuter schiet moeder neer tijdens Zoom-videogesprek

Om het geheel, goed vorm te geven heeft hij zijn goede vriend Edwien Gefferie gevraagd om als gewezen militair een aantal heren van het Directoraat de correcte protocollen aan te leren betreffende het hijsen en neerhalen van de vlag.

Cultuurdirecteur Daan geeft aan dat respect voor de vlag en het zingen van het volkslied een eerste uiting is van vaderlandsliefde.

Het toont dat je als burger houdt van je land. Met deze handeling wil het Directoraat een voorbeeld geven dat het niet alleen blijft bij het zeggen van ‘I love Su’, maar dat zij in woord en daad staat achter deze woorden.

Het Directoraat Cultuur is na een voorbereidingsperiode van enkele maanden gestart met het kunst- en cultuureducatieproject ‘Wi Na Wan’. De voorloper hierop is de publicatie van een cultuurblad waarvan reeds drie edities zijn uitgegeven.

Het doel van dit project is volgens Daan van zeer groot belang voor de multiculturele samenleving waarin we leven.

Met het project zal worden getracht het accent te leggen op het versterken van onder andere de identiteit, nationaliteit, het bewustzijn, zelfrespect, zelfvertrouwen, eenheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en natievorming.

Zij stelt daarnaast dat er harder gewerkt moet worden aan de bewustwording van de economische kracht van de kunst en cultuursector.

Behalve het maandelijks cultuurblad wordt er ook intensief gewerkt aan de productie van een gelijknamig televisieprogramma. Deze wordt gemaakt in samenwerking met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Arts huilt bijna tijdens interview: het is hartverscheurend om mensen onnodig dood te zien gaan

Om de twee weken zal er een nieuwe editie verschijnen en zal er informatie worden verschaft over wat het beleid is welke is uitgestippeld over de komende tijd.

Maar ook gesprekken met cultuurdragers & – organisaties, kunstenaars, crafters, ontwerpers, schrijvers, dichters, musici kortom alles deze sector rakende.

Volgens Daan moet dit project eveneens een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van potentiële talenten, creativiteit, kwaliteiten, gedragshouding, kunst en cultuur als middel van bestaan.

Cultuurondernemerschap en cultuurtoerisme zijn volgens Daan uitstekende manieren om inkomsten te genereren.

Ze pleit ervoor dat deze sector door zowel de regering als het bedrijfsleven ondersteund wordt, om te komen tot een grotere diversificatie van inkomsten voor de staat met kleine ondernemers die niet zitten te wachten op een baan bij de overheid.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten